Over SUN Leiden

Het bestuur

Het bestuur van SUN Leiden bestaat uit de volgende personen:

  • Wilbert Bots , voorzitter
  • Bert van Leeuwen , secretaris
  • Jan Jaap Groen, penningmeester
  • Jan van Zwieten , bestuurslid
  • Susanne Rutten, bestuurslid
  • Geert Doeven, bestuursadviseur

De staf

De staf bestaat uit een bureaucoördinator voor 28 uur per week en drie bureaumedewerkers (vrijwilligers) voor totaal 20 uur per week.

  • Maigreït Kruijer
  • Geert Doeven
  • Mischa Krajenbrink
  • Anneke Rood

De Raad van Advies

De Raad van Advies is samengesteld uit leidinggevenden of vertegenwoordigers van de organisaties die een beroep doen op SUN Leiden. De Raad komt tweemaal per jaar bijeen en bespreekt de algemene lijnen van het gevoerde en te voeren beleid. De leden geven gevraagd dan wel ongevraagd advies aan het bestuur van de Stichting.
Hier treft u de deelnemers aan de Raad van Advies.

De Toetsingscommissie

De leden van toetsingscommissie toetsen op verzoek de mogelijkheden tot gebruik van voorliggende voorzieningen door de cliënt. Dit overleg levert SUN Leiden en de gemeente Leiden informatie over de effectiviteit en mogelijke tekortkomingen van het minimabeleid.
Hier treft u de deelnemers aan de toetsingscommissie.

Jaarplan

Het jaarplan geeft inzicht in de manier waarop onze organisatie het werk uitvoert om haar doelstelling te bereiken. Ons jaarplan biedt een actualisering en concretisering van onze doelstellingen met opgave van doelen en acties voor het volgend jaar.
Hier treft u ons Jaarplan 2024

Privacyverklaring

SUN Leiden hecht er groot belang aan alle werkzaamheden uit te voeren conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Persoonlijke gegevens worden met zorg behandeld en beveiligd.
Hier vindt u onze privacyverklaring.

Jaarverslagen

In ons jaarverslag leggen wij verantwoording af voor onze activiteiten in het afgelopen jaar. Hier treft u onze jaarverslagen.

ANBI verantwoording

Ten einde te voldoen aan de ANBI publicatieplicht treft u hier de verantwoording over 2023.