Voor wie?

Voor wie is de financiële hulp bedoeld?

De financiële bijdrage, de renteloze lening en de supermarktbonnen zijn  bedoeld voor clienten die in acute financiële nood zijn geraakt en die geen beroep (meer) kunnen doen op een (aanvullende) uitkering of enige andere regeling vanuit het Rijk of de gemeente.
De eenmalige financiële bijdrage, een renteloze lening en de supenmarktbonnen zijn bedoeld voor Leidse inwoners en inwoners van de direct aangrenzende gemeenten.

Wie kan aanvragen?

Alleen professionele hulpverleners kunnen voor mensen die in Leiden wonen een aanvraag indienen.

Hoeveel kunt u aanvragen?

Gift
We geven hulp in de vorm van een gift die, afhankelijk is van de situatie, maximaal € 2.000,- bedraagt. Voor bijzondere aanvragen die groter zijn dan € 2.000,-- wordt soms in overleg met andere fondsen een gift gedaan voor een hoger bedrag.

Renteloze lening
Ook geven we hulp in de vorm van een renteloze lening, wanneer mensen in staat zijn deze binnen een afzienbare periode af te lossen. De lening is, afhankelijk van de situatie, maximaal € 2.000,- voor een alleenstaande en tot € 3.500,- voor een gezin. In sommige gevallen kan worden geholpen met een combinatie van een lening en een gift. De genoemde maximaal te lenen bedragen zijn niet absoluut, maar de hoogte van de lening wordt vooral begrenst door de mogelijke aflossingscapaciteit van de aanvrager.

De professionele hulpverlener kan een aanvraag doen voor verschillende zaken. 
Een éénmalige bijdrage voor bijvoorbeeld:

  • Woninginrichting
  • Huishoudelijke apparatuur
  • Kleding
  • Levensonderhoud (éénmalig, dus niet structureel)
  • Medische kosten
  • Kosten voor studie of school

Een lening voor bijvoorbeeld:

  • Het samenvoegen van een aantal kleine vorderingen en daarmee meerdere incassotrajecten voorkomen

Supermarktbonnen
Voor mensen, die als gevolg van ernstige financiële nood, tijdelijk geen of weinig geld hebben voor levensmiddelen of andere eerste levensbehoeften kunnen we supermarktbonnen ter beschikking stellen.

Voorbeelden van aanvragen

Op deze pagina worden enkele voorbeelden van aanvragen bij SUN Leiden beschreven.

Eénmalige gift en lening

De gift of een renteloze lening is éénmalig mogelijk binnen een termijn van drie jaar. Dat betekent dat we geen regelmatig terugkerende kosten vergoeden, zoals voor bijvoorbeeld levensonderhoud, huisvesting of vervoer. Uitzonderingen zijn denkbaar. Bij onverwachte tegenslag is een aanvullende gift mogelijk. Neem daarvoor contact op met ons bureau voor overleg.

Beoordeling van aanvragen

Bij aanvragen die ingediend worden bij SUN Leiden wordt gekeken of alle andere opties zijn bekeken en afgewezen. En of er gebruik gemaakt is van voorliggende voorzieningen. Het is dus belangrijk om op de hoogte te zijn van verschillende regelingen. Bekijk de informatie op de website van de gemeente over het Minimabeleid.

Hulp nodig bij de aanvraag?

Aanvragen worden op individuele basis behandeld. Daarom zien we graag bij een aanvraag een omschrijving van de huidige situatie, wat nodig is en waarom, en wat het perspectief is als SUN Leiden helpt.

Als u er niet uit komt, kunt u vooraf de aanvraag per mail voorleggen aan ons via mailadres info@sunleiden.nl. Of u kunt ons ook altijd bellen op 071-512 23 37 voor overleg. U krijgt dan één van onze bureau medewerkers aan de lijn van maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 12.00 uur.