Voor wie?

Voor wie is de financiële hulp bedoeld?

De eenmalige financiële bijdrage of de renteloze lening is bedoeld voor Leidse inwoners die in acute financiële nood zijn geraakt en die geen beroep (meer) kunnen doen op een (aanvullende) uitkering of enige andere regeling vanuit het Rijk of de gemeente. Voor mensen die in Voorschoten, Zoeterwoude, Oegstgeest  en Leiderdorp wonen, kan een uitzondering worden gemaakt.

Wie kan aanvragen?

Alleen professionele hulpverleners kunnen voor mensen die in Leiden wonen een aanvraag indienen.

Hoeveel kunt u aanvragen?

We geven hulp in de vorm van een éénmalige gift van maximaal € 2.000,-- . Voor bijzondere aanvragen die groter zijn dan € 2.000,-- wordt soms in overleg met andere fondsen een gift gedaan voor een hoger bedrag.

Ook geven we hulp in de vorm van een renteloze lening  tot € 1.750,- voor een alleenstaande en tot € 2.500,- voor een gezin. In sommige gevallen kan worden geholpen met een combinatie van krediet en gift.

De professionele hulpverlener kan een aanvraag doen voor verschillende zaken. 
Een éénmalige bijdrage voor bijvoorbeeld:

  • Woninginrichting
  • Huishoudelijke apparatuur
  • Kleding
  • Levensonderhoud (éénmalig, dus niet structureel)
  • Medische kosten
  • Kosten voor studie of school

Een lening voor bijvoorbeeld:

  • Het samenvoegen van een aantal kleine vorderingen en daarmee meerdere incassotrajecten voorkomen

Voorbeelden van aanvragen

Op deze pagina worden enkele voorbeelden van aanvragen bij SUN Leiden beschreven.

Eénmalige gift en lening

De gift of een renteloze lening is éénmalig. Dat betekent dat we geen regelmatig terugkerende kosten vergoeden, zoals voor bijvoorbeeld levensonderhoud, huisvesting of vervoer. Uitzonderingen zijn mogelijk. Neem daarvoor contact op met ons bureau voor overleg.

Beoordeling van aanvragen

Bij aanvragen die ingediend worden bij SUN Leiden wordt gekeken of alle andere opties zijn bekeken en afgewezen. En of er gebruik gemaakt is van voorliggende voorzieningen. Het is dus belangrijk om op de hoogte te zijn van verschillende regelingen. Bekijk de informatie op de website van de gemeente Leiden over het Minimabeleid.

Hulp nodig bij de aanvraag?

Als u er niet uit komt, kunt u vooraf de aanvraag per mail voorleggen aan ons via mailadres info@sunleiden.nl. Of u kunt ons ook altijd bellen op 071-512 23 37 voor overleg. U krijgt dan één van onze bureaucoördinatoren aan de lijn van maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 12.00 uur.