Hulp bij acute financiële nood

Ondanks alle goede voorzieningen van onze welvaartsmaatschappij zijn er veel mensen die in een uitzichtloze financiële situatie zijn geraakt. Voor die mensen zet SUN Leiden (Stichting Urgente Noden Leiden) zich in. Aan mensen die tussen wal en schip dreigen te vallen bieden wij hulp bij acute financiele nood. Wij helpen als andere loketten gesloten blijven; hulp in de vorm van een financiele bijdrage en/of een renteloze lening.

Alleen via professionele hulpverleners

SUN Leiden behandelt alleen aanvragen die worden gedaan door professionele hulpverleners. Wilt u een aanvraag doen? Lees dan eerst onze spelregels bij 'Voor wie?'.

Landelijk netwerk 

SUN Leiden maakt onderdeel uit van een landelijk netwerk van noodhulpbureaus. Woont u niet in de gemeente Leiden, maar wil u toch gebruik maken van financiële noodhulp? Kijk dan op de website van SUN Nederland: www.sunnederland.nl. Hulpverleners uit meer dan 100 gemeenten doen al een beroep op een noodhulpbureau. Daarin werken de gemeente Leiden, donateurs, fondsen en kerken en dienstverleningsorganisaties samen.