Bent u professionele hulpverlener?

Als u een aanvraag voor uw cliënt noodzakelijk of wenselijk vindt, kunt u een aanvraag doen via het digitale aanvraagformulier onder aan deze pagina. Lees eerst de voorwaarden bij ‘Voor wie?’.

Bent u inwoner?

Bent u inwoner van Leiden of één van de direct aangrenzende gemeenten, die in aanmerking wil komen voor een eenmalige gift? Vraag dan aan uw hulpverlener of hij of zij u wil aanmelden via het formulier bij ‘aanvragen’.  Lees eerst de voorwaarden bij ‘Voor wie?’.

Stappenplan

Hieronder de belangrijkste stappen die leiden tot een aanvraag op een rijtje:

  1. Lees de websitepagina’s Voor wie? en deze pagina.
  2. Als u nog vragen heeft neem dan contact op met ons bureau voor overleg.
  3. Vul het digitale Aanvraagformulier in en stuur zo mogelijk en nodig bijlagen mee. Het invullen van het aanvraagformulier is eenvoudig. Een nog niet volledig ingevuld formulier kunt u tussentijds opslaan en later weer inladen.
  4. U krijgt een reactie van de bureaumedewerker.
  5. Indien de aanvraag wordt toegekend, dan wordt die uitbetaald aan de aanvragende instelling of de leverancier. Nooit rechtstreeks aan een cliënt. Controleer na definitieve toekenning of het geld is gestort op de betreffende rekening.

Toch nog vragen?

Bij vragen kunt u altijd contact opnemen met ons bureau via de telefoon 071-512 23 37 of leg uw vraag voor in ons antwoordapparaat of een mail aanvragen@sunleiden.nl dan nemen we hierna zo spoedig mogelijk contact met u op.

Voor hulpvragers met een schuld tot € 2.000,- (gezinnen tot € 3.500,-). Zij kunnen met uw ondersteuning  een renteloze lening aanvragen. De genoemde maximaal te lenen bedragen zijn niet absoluut, maar de hoogte van de lening wordt vooral begrenst door de mogelijke aflossingscapaciteit van de aanvrager.

Het Sociaal Leenfonds helpt mensen in Leiden en de direct omliggende gemeenten om grotere schulden te voorkomen. Humanitas en Schuldhulpmaatje helpen bij de aanvragen en kunnen indien nodig de hulpvragers financiële begeleiding bieden. SUN Leiden beheert het fonds en regelt de financiële afhandeling.

De aanvraag

  • Vul het aanvraagformulier volledig in.
  • Voeg de op het aanvraagformulier vermelde documenten toe als bijlage.
  • Zorg voor een complete aanvraag. Dit verkort de behandeltijd aanzienlijk.
  • Zorg voor inzicht in de afschriften van alle bankrekeningen van de cliënt van de drie maanden voorafgaand aan de aanvraag.

Beoordeling

Humanitas Thuisadministratie en Stichting Schuldhulpmaatje bieden op vrijwillige basis ondersteuning bij  de aanvragen. Zij zien snel of de lening problematische schulden kan voorkomen. De afloscapaciteit van de hulpvrager bepaalt de looptijd van de lening met een maximum van 36 maanden.

Na akkoord

Als de aangevraagde lening akkoord is, moeten u en uw hulpvrager alleen nog de kredietovereenkomst en een machtiging voor de automatische incasso invullen en ondertekenen. Daarna is de lening beschikbaar en betaalt SUN Leiden de openstaande nota('s). De kredietovereenkomst ontvangt u van SUN Leiden.    

Begeleiding

Uw begeleiding voor en na de aanvraag is een essentieel onderdeel van de lening om te voorkomen dat cliënten  verder in de schulden raken. Zijn er problemen met het aflossen, dan rekenen wij erop dat u ervoor zorgt dat uw hulpvrager weer aan de betalingsverplichtingen gaat voldoen. U heeft inzicht in de administratie en zorgt ervoor dat de hulpvrager de lopende verplichtingen nakomt. Wisselen van organisatie is mogelijk via een warme overdracht. SUN Leiden ontvangt hierover altijd bericht.  

Toch nog vragen?

Bij vragen kunt u altijd contact opnemen met ons bureau via de telefoon 071-512 23 37 of leg uw vraag voor in ons antwoordapparaat of een mail aanvragen@sunleiden.nl , dan nemen we hierna zo spoedig mogelijk contact met u op.

Voor cliënten in gemeente Leiden of één van de aangrenzende gemeenten, die als gevolg van ernstige financiële nood tijdelijk geen of weinig geld hebben voor levensmiddelen of andere eerste levensbehoeften. De bijdrage is 30 euro plus 10 euro voor elk extra gezinslid met een maximum van 100 euro.

Toch nog vragen?

Bij vragen kunt u altijd contact opnemen met ons bureau via de telefoon 071-512 23 37 of leg uw vraag voor in ons antwoordapparaat of een mail aanvragen@sunleiden.nl , dan nemen we hierna zo spoedig mogelijk contact met u op.