Doelstelling

Bij SUN Leiden (Stichting Urgente Noden Leiden) hebben we als doel om financiële steun te verlenen aan mensen die om wat voor oorzaak dan ook de eindjes niet meer aan elkaar kunnen knopen. We geven hulp aan mensen die tussen wal en schip dreigen te raken.

Wanneer?

We helpen mensen die geen beroep (meer) kunnen doen op een uitkering, aanvullende uitkering of enige andere wettelijke regeling. Dus aan mensen waarvoor de hulpverlening vanuit de gemeente of het Rijk onvoldoende is. Het blijkt dat een relatief klein bedrag voor deze mensen vaak het verschil betekent tussen enerzijds een uitzichtloze situatie of anderzijds nieuw perspectief en de moed om door te gaan. Juist om dit te bereiken in het leven van mensen, is waarvoor we ons inzetten bij SUN Leiden.

Waar komt het geld vandaan?

Een aantal fondsen doneert geld aan SUN Leiden. Dit geld is bedoeld voor de aanvragers, de inwoners van Leiden met een financieel probleem. De gemeente Leiden ondersteunt ons met een subsidie voor de kantoor- en personeelskosten.

Feiten en cijfers
  • Jaarlijks wordt 440 maal een beroep gedaan op SUN Leiden voor een gift;
  • Ruim 78% van de aanvragen wordt gehonoreerd. De niet gehonoreerde aanvragen worden afgewezen (5%), doorverwezen (4%) of ingetrokken (7%);
  • De financiële bijdrage is gemiddeld ruim  € 500,- per client;
  • In totaal wordt jaarlijks circa € 140.000,- aan giften verstrekt en circa € 50.000 in het kader van de zomerbonnenactie. Aan 10 tot 15 personen wordt een sociale lening verstrekt voor een totaal bedrag van ca. € 18.000,-
  • Ruim 50 verschillende instanties doen een beroep op SUN Leiden om een gift te verstekken aan een client;
  • 20% van de aanvragen wordt gedaan door bewindvoerders en financiële hulpverleners, 12% door de maatschappelijke opvang en 19% door Vluchtelingenwerk.
  • De meeste giften vorden verstrekt aan mensen met schulden: 20%. In 19% van de gevallen gaat het om kosten voor levensonderhoud. Medische kosten komt op de derde plaats met 14% en in 13% van de gevallen gaat het om kosten voor woninginrichting.