• Breestraat
  • De Bakkerij Oude Rijn 44
  • Koornbrug
  • Beestenmarkt
  • Haarlemmerstraat
  • Binnenstad Waaghoofdbrug
  • Beestenmarkt water

Deelnemers Raad van Advies

 

Maatschappelijke (hulp)instellingen

 

Frank van Rooij          
Marloes van der Poel           
Gerrit Nieuwenhuis              
vacant                               
Christoffel Klap                    
Mieke van Dijke                  
Pieterjan Vonk                  
Annemijn van Hemel         
Margreet de Boer                 
Astrid ter Horst                    
Jeanette Vader                     
Jody Sluijter

Stichting Radius
SWT-Snelle hulp bij schulden
Voedselbank
VluchtelingenWerk
Ons Doel, woningcorporatie
De Binnenvest
Op persoonlijke titel
Activite Thuiszorg 
Jeugd -en Gezins-Teams 
MEE
Sociale Wijkteams leiden
Diaconaal Centrum de Bakkerij

Fondsen, subsidie instellingen

 

Reinhard Snouckaert           
Odise Beerman                    
Anja Hezemans                   
Piet Minderhoud                   
Marga van Moorsel

Ridderlijke Duitsche Orde 
Leidsche Mij. van Weldadigheid
Stichting Heilige Geest
Gemeente Leiden 
Gemeente Leiden