Deelnemers Raad van Advies

Maatschappelijke (hulp)instellingen

Frank van Rooij
Marloes van der Poel
Gerrit Nieuwenhuis
vacant
Christoffel Klap
Mieke van Dijke
Pieterjan Vonk
Annemijn van Hemel
Margreet de Boer
Astrid ter Horst
Jeanette Vader
Jody Sluijter

Stichting Radius
SWT-Snelle hulp bij schulden
Voedselbank
VluchtelingenWerk
Ons Doel, woningcorporatie
De Binnenvest
Op persoonlijke titel
Activite Thuiszorg
Jeugd -en Gezins-Teams
MEE
Sociale Wijkteams leiden
Diaconaal Centrum de Bakkerij

Fondsen, subsidie instellingen

Reinhard Snouckaert
Odise Beerman
Anja Hezemans
Piet Minderhoud
Marga van Moorsel

Ridderlijke Duitsche Orde
Leidsche Mij. vanWeldadigheid
Stichting Heilige Geest
Gemeente Leiden
Gemeente Leiden