Deelnemers Raad van Advies

Maatschappelijke (hulp)instellingen

Astrid ter Horst-Gallancher
Tessa Groot
Gerri Corrino
MartenTjaart Raadsveld
Christoffel Klap
Jessica Olij
Pieterjan Vonk
Francis Eijsackers
Esther Barendrecht
Ingrid Linnemans
Judith van den Berg-Meelis

Mieke van Dijke
Fanja van Walliga
Marc Aldewereld
Yvonne van Balen

Radius Welzijn
SWT Merenwijk
Voedselbank
VluchtelingenWerk
Woningstichting Ons Doel
Stichting De Binnenvest
Op persoonlijke titel
Groenoord Zorgt
Jeugd -en Gezins-Team
Sociale Wijkteams leiden
Diaconaal Centrum de Bakkerij
Rosa Manus

De Haardstee
St Voor elkaar Leiden SHM
St Voor elkaar Voorschoten

Fondsen, subsidie instellingen

Reinhard Snouckaert
Anita van Zeijl
Esther Reinhart


 

Ridderlijke Duitsche Orde
Leidsche Mij. van Weldadigheid
Stichting Heilige Geest