Deelnemers Raad van Advies

Maatschappelijke (hulp)instellingen

Sjors Geritsen
Tessa Grootl
Lies Hendriks
MartenTjaart Raadsveld
Christoffel Klap
Jessica Olij
Pieterjan Vonk
Francis Eijsackers
Janneke van Leeuwen
Ingrid Linnemans
Judith van den Berg-Meelis

Mieke van Dijke

Fanja van Walliga

Radius Welzijn
SWT Merenwijk
Voedselbank
VluchtelingenWerk
Woningstichting Ons Doel
Stichting De Binnenvest
Op persoonlijke titel
Activite Thuiszorg
Jeugd -en Gezins-Team
Sociale Wijkteams leiden
Diaconaal Centrum de Bakkerij

Rosa Manus

De Haardstee

Fondsen, subsidie instellingen

Reinhard Snouckaert
Odise Beerman
Esther Reinhart


 

Ridderlijke Duitsche Orde
Leidsche Mij. van Weldadigheid
Stichting Heilige Geest