Deelnemers Raad van Advies

Maatschappelijke (hulp)instellingen

Frank van Rooij
Marloes van der Poel
Gerrit Nieuwenhuis
Christine Simonian
Christoffel Klap
Robert Borsje
Pieterjan Vonk
Francis Eijsackers
Margreet de Boer
Astrid ter Horst
Jeanette Vader
Ton Snepvangers

Stichting Radius
SWT-Snelle hulp bij schulden
Voedselbank
VluchtelingenWerk
Woningstichting Ons Doel
Stichting De Binnenvest
Op persoonlijke titel
Activite Thuiszorg
Jeugd -en Gezins-Teams
MEE
Sociale Wijkteams leiden
Diaconaal Centrum de Bakkerij

Fondsen, subsidie instellingen

Reinhard Snouckaert
Odise Beerman
Esther Reinhart


 

Ridderlijke Duitsche Orde
Leidsche Mij. vanWeldadigheid
Stichting Heilige Geest