sep
04

SUN Leiden verstrekt sociale leningen

Vanaf 1 september is het mogelijk om bij Stichting Urgente Noden (SUN) Leiden een sociale (renteloze) lening aan te vragen. Dit is een belangrijke uitbreiding van de mogelijkheden om mensen in acute financiële nood een oplossing te bieden die perspectief biedt op een nieuwe start.
 
Net als bij de giften van SUN Leiden kunnen aanvragen alleen door professionele hulpverleners worden ingediend. Voorlopig kunnen alleen inwoners van Leiden gebruik maken van de sociale lening.

Een krediet uit het Sociaal Leenfonds kan bijvoorbeeld gebruikt worden om een aantal kleine vorderingen bij elkaar te voegen en daarmee incassotrajecten te voorkomen of te beëindigen. Een krediet kan ook nuttig zijn als het helpt om grotere schulden te voorkomen. In die gevallen is het logischer om iemand te helpen met een renteloze lening dan met een gift. Een sociaal krediet is mogelijk tot € 1.750,- voor een alleenstaande en tot € 2.500,- voor een gezin. In sommige gevallen kan worden geholpen met een combinatie van een lening en een gift.

SUN Leiden wordt bij het verstrekken van de leningen ondersteund door Humanitas en Schuldhulpmaatje. Zij beoordelen of een cliënt in staat is een lening af te lossen. Ook nemen zij als het nodig is de financiële begeleiding voor hun rekening.

SUN Leiden is na o.a. Zoetermeer één van de weinige noodfondsen in Nederland die een Sociaal Leenfonds als instrument inzet. Kijk op hier voor meer informatie over het Sociaal Leenfonds.

aug
04

Zomerbonnenactie groot succes

Ook dit jaar heeft SUN Leiden in samenwerking met Diaconaal Centrum De Bakkerij weer zomerbonnen uitgegeven voor huishoudens die door omstandigheden moeite hebben om de eindjes aan elkaar te knopen. Dit jaar meldden 40 hulpverlenende instanties 983 huishoudens aan, waaronder 403 alleenstaanden, 81 echtparen, 285 alleenstaanden met kind(eren) en 214 echtparen met kind(eren). In totaal zijn met deze actie ruim 3.300 boodschappenbonnen ter waarde van € 10 uitgereikt. Dat is ruim 100 bonnen meer dan in 2018. Met name bij de alleenstaanden zien we een toename van 81 aanmeldingen ten opzichte van 2018. Uit dit alles blijkt dat de Zomerbonnen nog steeds erg welkom zijn. Hiermee kunnen de mensen met minder inkomen in de zomerperiode zich toch even iets extra’s veroorloven. Men kan de zomerbon inleveren bij een plaatselijke supermarkt.
Dankzij alle bijdragen van fondsen en particulieren zijn we samen met De Bakkerij er toch weer in geslaagd om aan alle aanvragen te kunnen voldoen.
Waarvoor heel veel dank!

mei
01

Toename van het aantal gift aanvragen bij SUN Leiden in 2018

In 2018 zag de Stichting Urgente Noden Leiden (SUN Leiden) het aantal aanvragen ten opzichte van 2017 toenemen met 78, een stijging van 24%. Dit valt te lezen in het Jaarverslag van 2018.
Het lijkt erop dat hulpverleners SUN Leiden beter weten te vinden. Het gaat dan in het bijzonder om bewindvoerders en andere financiële hulpverleners enerzijds en de zorgaanbieders voor de WMO anderzijds.
 
SUN Leiden verleent al ruim 10 jaar financiële hulp aan inwoners van Leiden, die door omstandigheden in een noodsituatie zijn geraakt en die geen beroep meer kunnen doen (of nog geen beroep kunnen doen) op wettelijke voorzieningen. De financiële bijdrage betekent in veel gevallen een opstapje uit grote problemen.
 
De aanvragen die SUN Leiden ontvangt geven vaak complexe situaties weer. Hierbij komt duidelijk naar voren dat zelfredzaamheid van de inwoners weliswaar het streven is van het gemeentebestuur, maar lang niet alle inwoners kunnen zichzelf redden. Daarnaast missen deze inwoners een adequaat netwerk om een beroep op te kunnen doen. Dit alles kan ertoe leiden dat schulden hoog oplopen omdat hulp te laat ingezet kan worden.
 
In 2018 werd ruim 400 maal een beroep gedaan op SUN Leiden en er werd in totaal voor een bedrag van € 167.698,- aan giften verstrekt. Daarnaast werd € 31.500,- besteed aan de zomerbonnenactie, die jaarlijks samen met de Protestantse - en Rooms Katholieke Diaconie georganiseerd wordt. 810 huishoudens, die op het bestaansminimum leven, kregen in de zomervakantie een extra’tje voor levensmiddelen.
 
mrt
29

SUN Leiden ANBI-erkend

SUN Leiden Leiden is kortgeleden erkend als een algemeen nut beogende instelling (ANBI). Dat betekent dat wij door de Nederlandse staat erkend zijn als een stichting die zich inzet voor het algemeen nut. 
 
Een ANBI-status geeft aan dat er door de Nederlandse staat goed gekeken is naar een stichting. De belastingdienst heeft ons grondig doorgelicht en zich ervan verzekerd dat 90% van onze gelden ook daadwerkelijk voor het algemeen nut wordt ingezet. De overheid vindt ANBI’s nuttig voor de samenleving en helpt ze een extra handje. Voor u betekent de ANBI-status van SUN twee dingen:
1. U weet dat u met een betrouwbare stichting te maken heeft;
2. Als u geld aan ons geeft, kunt u daarvoor belastingvoordeel krijgen.
Belastingvoordeel? Hoe werkt dat?
Kort gezegd mag u een gift aan de stichting aftrekken van uw inkomstenbelasting. Voor bedrijven geldt iets soortgelijks: die mogen een gift aan een ANBI aftrekken van hun winst. Voor eenmalige giften geldt er een drempel: die is 60 euro of 1% van uw drempelinkomen, net wat hoger is.
Bedrijven mogen giften aan een ANBI (en dus aan ons) volledig van de winst (d.w.z. vennootschapsbelasting) aftrekken. Er is dus geen drempelbedrag en ook geen maximum.
Hoe weet u zeker dat SUN Leiden ANBI ANBI erkerd is?
SUN Leiden is opgenomen in het centraal register. Via de site van de belastingdienst kunt u dat inzien. 
 
nov
22

10-jarig bestaan van SUN Leiden groots gevierd

Op 20 november vierde SUN Leiden haar 10-jarig bestaan, dat werd vormgegeven door een conferentie met als thema 'Overleven in armoede'. Maar liefst 150 relaties namen deel aan de conferentie in de Burgerzaal van het Leidse stadhuis, die werd geleid door Jan Siebols, mede-oprichter en oud SUN voorzitter. SUN Leiden (Stichting Urgente Noden) verleent sinds 10 jaar financiële steun aan mensen, die om wat voor oorzaak dan ook de eindjes niet meer aan elkaar kunnen knopen. Ongeveer 350 mensen per jaar ontvangen een gift van maximaal 750 euro om de acute financiële nood te ledigen. 

Presentaties
De presentaties tijdens de conferentie werden verzorgd door Nathalie Boerebach, directeur SUN Nederland, en Nadja Jungmann, lector schulden en incasso bij de Hogeschool Utrecht. In de presentaties kwam naar voren dat armoede in Nederland een toenemend probleem is en dat de rol van SUN-kantoren in de bestrijding daarvan alom wordt erkend en gewaardeerd. Mevrouw Jungmann gaf aan dat op basis van onderzoeken in de Verenigde Staten is gebleken dat langdurige armoede leidt tot een verlaging van het IQ. Door een langdurige stresssituatie blokkeert het vermogen om oplossingen te zoeken op langere termijn. Gerichte ondersteuning geven bij het zelf leren formuleren van oplossingen is van groot belang. 

Gouden speld
Het tienjarig bestaan was ook het moment dat afscheid werd genomen van twee belangrijke vertegenwoordigers van SUN Leiden. Ada van Mil, mede-oprichtster en bestuurder van het eerste uur stopt als bestuurslid. Zij beoordeelde samen met de bureaucoordinator wekelijks de aanvragen.  Hennie Korthof, vanaf de start van SUN Leiden opererend als bureaucoordinator en voor iedere relatie het gezicht van SUN Leiden gaat met pensioen na 10 jaar onvermoeibare inzet voor de SUN Leiden. Hennie ontving de gouden speld van de stad Leiden uit handen van wethouder Marleen Damen voor al haar activiteiten in het Leidse, zowel professioneel als vrijwillig, veelal gericht op ondersteuning van de zwakkeren in de samenleving.

Sociaal leenfonds
SUN Leiden voorzitter Wilbert Bots ontving uit de hand van Wethouder Damen een bijzonder cadeau namens de gemeente: een cheque van 50.000 euro voor het opzetten van een Sociaal Leenfonds. SUN Leiden mag zelf bepalen hoe ze het cadeau precies besteedt. De gemeente trekt graag samen met SUN Leiden op om het Sociaal Leenfonds ook in Leiden tot een succes te maken.

De presentaties
Hier de presentatie van Nadja Jungmann. En hier een link naar een boekje van Nadja over hoe de inzichten uit de hersenwetenschap leiden tot een betere aanpak van armoede en schulden.

Hier de presentatie van Nathalie Boerenbach.

Hier de presentatie van Jan Siebols, de dagvoorzitter.

Hieronder enkele foto's die een impressie geven van de conferentie. 

SUN_10_jaar_Wethouder_Marleen_Damen_spreekt_de_zaal_toe(39)

Wethouder Marleen Damen spreekt de zaal toe 
 

SUN_10_jaar_Hennie_ontvangt_gouden_spelt(59)

Hennie Korthof heeft de Gouden spelt van 
wethouder Damen ontvangen
 

SUN_10_jaar_Ontvangst_Cheque

SUN Voorzitter Wilbert Bots ontvangt een cheque 
van wethouder Damen

SUN_10_jaar_Ada_van_Mil_en_Hennie(89)

De twee vertrekkende SUN coryfeeën Ada van Mil en 
Hennie Korthof

Maigreït_Kruijer_SUN_Leiden

 Onze nieuwe bureaucoordinator Maigreït Kruijer 

nov
08

SUN Leiden in het nieuws

In het Leids Dagblad van donderdag 8 november is een interview gepubliceerd met vertrekkend bureau coordinator Hennie Korthof en voorzitter Wilbert Bots van SUN Leiden. Dit interviewvond plaats ter gelegenheid van het 10 jarig bestaan van SUN Leiden. Op dinsdag 20 november organiseert SUN een conferentie met als titel 'Leven in armoede' in de burgerzaal van het Stadhuis in Leiden. Hier treft u het interview met Hennie Korthof en Wilbert Bots.

okt
16

SUN Leiden organiseert jubileum conferentie op 20 november

Stichting Urgente Noden Leiden bestaat in november 2018 precies 10 jaar. Ter gelegenheid hiervan is een conferentie georganiseerd met als titel 'Overleven in armoede'. Welke mogelijkheden hebben mensen die in armoede leven in een ingewikkelde en soms onbegrijpelijke maatschappij?

De conferentie vindt plaats in de Burgerzaal van het Stadhuis in Leiden. Het programma ziet er alsvolgt uit:

13.30 uur   Zaal open

14.00 uur Opening door dagvoorzitter Jan Siebols, oud voorzitter van SUN Leiden. Daarna spreekt Nathalie Boerebach over de rol van de SUN kantoren (Noodhulpbureau's)

15.30 uur   Pauze

15.45 uur   Nadja Jungman, lector schulden en incasso Hogeschool Utrecht spreekt over de impact van schulden en armoede op gedrag. 

16.45 uur   Afsluiting door wethouder Marleen Damen

17.00 uur   Borrel en afscheid van Hennie Korthof-Matze, bureaucoordinator en Ada van Mil, bestuurslid SUN Leiden.

Betrokkenen bij de doelgroep en belangstellenden voor het werk van SUN Leiden kunnen zich aanmelden via het emailadres: sunleiden10@gmail.com

 

jun
22

10 jarig jubileum SUN Leiden

SAVE THE DATE:

Dinsdagmiddag 20 november 2018

Burgerzaal Leiden

10 jarig Jubileum SUN Leiden.

Meer informatie over het programma volgt.

jun
22

Zomerbonnen 2018

Eind mei werd de Zomerbonnenactie 2018 van De Bakkerij en Stichting Urgente Noden Leiden afgerond.

Dit jaar meldden 38 hulpverlenende instanties in totaal 910 huishoudens aan, waaronder 322 alleenstaanden, 72 echtparen, 310 alleenstaanden met kind(eren) en 206 echtparen met kind(eren). In totaal werden dit jaar met deze actie ruim 3200 boodschappenbonnen ter waarde van € 10,- uitgereikt. 

Een onverwacht resultaat, omdat we dit jaar gehoopt hadden dat het aantal aanvragen in een aantrekkende economie met een dalende werkloosheid en een afnemende instroom van vluchtelingen in ons land juist weer wat lager zou zijn dan in de voorafgaande jaren. 

Met dank aan alle betrokkenen is dit mooie project afgerond.

apr
16

Jaarverslag 2017 SUN Leiden beschikbaar

Stichting Urgente Noden Leiden heeft in het jaar 2017 326 aanvragen ontvangen ten behoeve van financiële ondersteuning van personen en gezinnen die in urgente nood verkeerden. Dat waren er vrijwel even veel als in 2016. Dit is te lezen in het zojuist verschenen Jaarverslag SUN Leiden 2017 def.pdf.

Van die 326 werden er 246 (75%) toegewezen. Het aantal toekenningen is exact gelijk aan het vergelijkbare getal over 2016. Het toegekende bedrag aan giften bedroeg € 115.174,-. Van de aanvragen werd 7,7 % door de aanvragende instantie ingetrokken, 4,3 % werd doorverwezen naar een andere hulpinstantie en slechts 5,8% werd afgewezen. Nog 6,7% waren in behandeling en zijn meegenomen naar 2018.  Ca. 85% van de aanvragen waren ten behoeve van inwoners van de gemeente Leiden, daarnaast kwamen aanvragen binnen uit de gemeenten Leiderdorp, Oegstgeest, Zoeterwoude, Voorschoten, Katwijk en Alphen aan de Rijn.

Bijna 23% van de aanvragen was afkomstig van de Sociale Wijkteams in Leiden. Andere grote aanvragers waren de GGZ-instellingen (14%).

Als wordt gekeken naar de aard van de problematiek die tot een aanvraag leidt consteren we in 2017 een sterke toename van aanvragen die voortkomen uit problemen als gevolg van schulden (van 23 naar 32%) en van aanvragen ten behoeve van medische kosten (van 12 naar 23%).

In 2017 werd voor de tweede maal een Zomerbonnenactie (in plaats van de traditionele Kerstactie) gehouden. Het gaat hierbij om tegoedbonnen van € 10 per persoon, die in een grote supermarkt kunnen worden besteed. In 2017 zijn aan 800 huishoudens met kinderen in totaal 3.000 bonnen verstrekt.

 

feb
13

Eerste resultaten over 2017

SUN Leiden ontving afgelopen jaar 326 aanvragen voor een financiële bijdrage. De grootste categorie aanvragen had betrekking op medische kosten. Ook waren er veel aanvragen voor woninginrichting en voor hulp bij de opstap naar schuldsanering.

Het merendeel van de aanvragen kwam van Sociale Wijkteams. Ook de GGZ en de Binnenvest legden een groot deel van de aanvragen voor.

In mei van dit jaar worden in het officiële jaarverslag van 2017 alle cijfers bekendgemaakt.

jul
04

Zomerbonnenactie 2017

SUN Leiden, Protestantse Diaconie en de RK Diaconie werkten ook dit voorjaar weer samen bij de distributie van de Zomerbonnen. Eind mei werden in totaal 2883 bonnen uitgegeven aan 766 huishoudens, waaronder 243 alleenstaanden, 35 echtparen, 243 alleenstaanden met kind(eren) en 238 echtparen met kind(eren). De definitieve aanvragen van enkele kleinere organisaties zijn nog niet binnen, maar op het eerste gezicht is er sprake van een lichte daling ten opzichte van voorgaande jaren. En dat zou goed nieuws zijn!

apr
26

SUN Leiden kreeg in 2016 336 aanvragen voor noodhulp

Stichting Urgente Noden Leiden heeft in het jaar 2016 336 aanvragen ontvangen ten behoeve van financiële ondersteuning van personen en gezinnen die in urgente nood verkeerden. Dat waren er 20 minder dan in 2015. Dit is te lezen in het zojuist verschenen jaarverslag van 2016.

Van die 336 werden er 246 (73%) toegewezen. Het daarmee gepaarde bedrag aan giften bedroeg
€ 114.970,-. 8,6 % van de aanvragen werd door de aanvragende instantie ingetrokken, 8,6 % werd doorverwezen naar een andere hulpinstantie en slechts 5,9% werd afgewezen. Nog 3,5% waren in behandeling en zijn meegenomen naar 2017.  Ruim 85% van de aanvragen kwamen ten behoeve van inwoners van de gemeente Leiden, daarnaast kwamen aanvragen binnen uit de gemeenten Leiderdorp, Oegstgeest, Zoeterwoude, Voorschoten, Katwijk en Alphen aan de Rijn.

Bijna 30% van de aanvragen was afkomstig van de Sociale Wijkteams in Leiden. Andere  grote aanvragers waren huisartsen (14%), de GGZ-instellingen (eveneens 14%), bewindvoerders en financiële hulpverleners (9%).

Veel van de aanvragen kwamen voort uit problemen als gevolg van schulden (30%), daarnaast werden aanvragen ingediend voor woninginrichting (17%) en medische kosten (13%).

In 2016 werd voor het eerst geen zogenaamde Zomerbonnenactie gehouden. Hiervoor is gekozen omdat geconstateerd was dat er in de maand december reeds veel acties voor de doelgroep werden ondernomen. Dit zijn tegoedbonnen van € 10 per persoon, die in een grote supermarkt kunnen worden besteed. In 2016 zijn aan 266 huishoudens met kinderen in totaal 466 bonnen verstrekt. In 2017 kan voor een grotere groep mensen Zomerbonnen beschikbaar gesteld worden.

feb
28

Nieuwe website voor SUN Leiden

SUN Leiden heeft een nieuwe website. Hiermee introduceren we tevens een frisse, nieuwe huisstijl. Ook de content van de website is flink onder handen genomen. We hebben hiervoor dankbaar gebruik gemaakt van de waardevolle feed back van onze aanvragers. 

De website biedt uitvoerige informatie over de werkwijze en de criteria van ons noodfonds. Met het invullen van de zogeheten quickscan wordt nu snel duidelijk of een aanvraag voor financiële hulp gedaan kan worden. Een aanvraag voor een financiële bijdrage gaat vanaf heden volledig gedigitaliseerd. Het aanvraagformulier met bijlagen wordt digitaal verzonden. Na ontvangst worden de gegevens automatisch opgenomen in ons bedrijfssysteem.

Ook onze folder is volledig vernieuwd. Onze relaties zullen enkele exemplaren ontvangen.

De nieuwsbrief is een nieuw fenomeen voor SUN Leiden. Voortaan ontvangt u enkele malen per jaar onze nieuwsbrief. De medewerkers van hulpverlenende organisaties in Leiden, waarvan het emailadres bij ons bekend is ontvangen de nieuwsbrief automatisch. Afmelden voor deze nieuwsbrief kan altijd onderaan deze nieuwsbrief. Aanmelden voor de nieuwsbrief kan op de homepage van onze website.

feb
27

Nieuwe medewerker

Vanaf december 2016 is Maigreït Kruijer het bureau komen versterken, voor 10 uur per week. Maigreït heeft veel ervaring opgedaan in de jeugdzorg, ook op financieel vlak. Ze werkt samen met Hennie Korthof en hiermee is het bureau iedere werkdag bereikbaar.