Voorbeelden casussen

Schuld huur

Na een jarenlang lopende echtscheidingsprocedure is de echtscheiding definitief geworden en is de WWB-uitkering naar mw. A. overgemaakt. Omdat mw. A. een roodstand op haar eigen bankrekening had, werd besloten de uitkering over te laten maken op de rekening van haar dochter. Deze rekening had echter ook een negatief saldo, waardoor mw. A. met haar 3 kinderen die maand niet over een inkomen kon beschikken. De verhuurder zal nu opnieuw een huisuitzetting starten als de betaling van de huur uitblijft. Door de gezamenlijke inzet van de Stadsbank, Meldpunt Zorg en Overlast, en een gezinscoach worden de problemen in dit gezin aangepakt.

Schuld huur

Mw. K. heeft haar financiën niet meer onder controle gekregen na de dood van haar echtgenoot. Door haar verdriet zijn de schulden opgelopen, vooral de huurachterstand vraagt om een snelle en adequate oplossing / afbetalingsregeling.

ID-kaart/paspoort

Na een periode van detentie is dhr. K. dakloos. Hij wil zijn bankrekening heropenen, maar is zijn ID-­kaart en bankpas verloren. Heropening van bankrekening en aanvraag uitkering stagneren nu.

Kleding, Woninginrichting, ID-kaart/paspoort

Dhr. M. is als jonge vluchteling uit N-­Irak naar Nederland gekomen. Na 10 jaar gewerkt te hebben bij dezelfde werkgever, heeft hij ontslag gekregen. Hierna heeft hij zijn huis moeten verkopen, is in de schulden geraakt en hierdoor zwaar depressief geworden. Hij krijgt nu een behandeling bij Centrum ’45. Voor een nieuwe ID-­kaart, woninginrichting en kleding heeft hij geen budget.

Schuld overig - Opstap naar schuldhulpverlening

Mw. C. was door huiselijke geweld genoodzaakt om naar een andere gemeente te verhuizen en daardoor moest het traject Schuldhulpverlening opnieuw gestart worden. Enkele schulden konden niet meegenomen worden vanwege eerdere afspraken en verloop van termijnen.

Schuld overig - Opstap naar schuldhulpverlening

Mw. P. is met 3 kinderen in de woning achtergebleven na een verbroken relatie door huiselijk geweld. Tijdens het huwelijk zijn veel schulden ontstaan door een verkeerde berekening van de kinderopvang. Door de belastingdienst is beslag gelegd op alle toeslagen en belastingteruggaven. Daarnaast liep al een eerdere beslaglegging van de belastingdienst. Door de nog niet uitgesproken scheiding was de beslaglegging veel te hoog en kwam mw. P. onder de grens van het vrij te laten vermogen / beslagvrije voet, waardoor nieuwe schulden ontstaan zijn. Mw. krijgt hulp van de Voedselbank. Met inzet van verschillende organisaties is stabilisatie op korte termijn mogelijk.

Schuld overig - Opstap naar schuldhulpverlening

Dhr. G. heeft na zijn echtscheiding en gedwongen verkoop van zijn huis een huurwoning gevonden, maar de huur is te hoog in verhouding tot zijn inkomen. Er is een huurachterstand ontstaan en inmiddels is sprake van dreiging met huisuitzetting. Omdat er verschillende schulden zijn is schuldhulp aangevraagd. Een goedkopere woning is wenselijk, maar dat kan enige tijd kosten.

Schuld overig - Schulden – overbrugging

Mw. M. zorgde voor haar zieke moeder en kreeg hiervoor inkomsten uit het PGB-­‐budget van haar moeder. Toen haar moeder verhuisde / terugkeerde naar Iran, verloor mw. M. haar inkomsten en ontstonden schulden. De hulpverlener heeft samen met mw. M. een WWB-­‐uitkering aangevraagd. Voor overbrugging is een gift toegekend.

Schuld ziektekosten

Voor het echtpaar G-­M. is WSNP aangevraagd. Een afspraak over betaling van de achterstallige zorgpremie van drie maanden moet nagekomen worden lopende de aanvraagprocedure.

Schuld ziektekosten

Door faillissement van het bedrijf van de man, zijn ook voor de vrouw en drie kinderen de premies van de zorgverzekering niet betaald. Schuldhulpmaatje helpt bij het maken van betalingsafspraken.

Tandarts

Mw. V. heeft veel pijn door o.a. ontstekingen aan haar gebit vanwege jarenlange verwaarlozing van haar gebit tijdens dakloosheid. Mw. krijgt nu begeleiding naar werk en een woning.

Kleding

Na haar huwelijk in Siërra Leone met een Nederlandse man is mw. S. in Nederland gekomen op een toeristenvisum. Haar man heeft haar verlaten toen ze zwanger was en mw. verblijft nu, zonder verblijfsstatus, in het huis voor Vrouwenopvang. Ze heeft geen geld voor kleding voor haarzelf en haar zoontje.

Woninginrichting

Mw. J. heeft enkele jaren in een AWBZ-­‐instelling gewoond. Uit haar Wajong-­‐uitkering is haar eigen bijdrage voor deze zorg betaald en de opvang voor haar twee kinderen. Nu heeft mw. J. weer een eigen woning toegewezen gekregen, maar ze heeft geen spaargeld voor tweemaal huur, administratiekosten en inrichtingskosten.

Woninginrichting

Door een wietplantage in de bovenwoning is, door wateroverlast, de vloerbedekking onbruikbaar geworden. Dhr. B. zit in een rolstoel en dat vraagt om gladde vloerbedekking. Hij krijgt schuldhulpverlening en mag geen nieuw leningen aangaan. Hij heeft geen inboedelverzekering en op de bewoner die de schade veroorzaakt heeft is niets te verhalen.

Huishoudelijke apparatuur

In een Vluchtelingengezin uit Afrika is de moeder opgenomen met psychiatrische problemen. De vader heeft de zorg voor twee jonge kinderen, waaronder een pasgeboren baby. In de kleine woning is geen ruimte om de was te drogen en een wasdroger is daarvoor een oplossing.

Fiets

Dhr. S. heeft een omgangsregeling met zijn zoon aangevraagd na de echtscheiding. Een bezoektraject is inmiddels gestart tussen vader en zoon op woensdagmiddagen na schooltijd op school. Zijn zoon woont bij de moeder en bezoekt een school voor speciaal onderwijs in Leiderdorp. Hij wil zijn zoon dagelijks naar school en terug naar de moeder gaan brengen.

Vervoer

Mw. K. heeft eind 2014 haar verblijfsvergunning gekregen en krijgt dit jaar toestemming om haar kinderen van 5 en 7 jaar uit Oeganda naar Nederland te laten komen (land van herkomst). Er is alleen een vlucht met KLM mogelijk waarin ook begeleiding voor de kinderen is. Mw. K. kan zelf een gedeelte bekostigen.