mrt
05

Recordaantal aanvragen bij SUN Leiden in 2023

Nieuwsbrief:   februari 2024

Recordaantal aanvragen bij SUN Leiden in 2023

SUN Leiden heeft in 2023 een recordaantal aanvragen voor ondersteuning ontvangen. Het ging in totaal om 491 aanvragen tegenover 442 in 2022. Het merendeel van de aanvragen had betrekking op een gift, namelijk 382 (in 2022 waren dat er 341). We ontvingen daarnaast 21 verzoeken voor een lening in het kader van het Sociaal Leenfonds (in 2022 waren dat er 18). En we verstrekten 88 supermarktbonnen (2022: 83).

Van die 491 aanvragen werden er 362 toegekend, een percentage van 73,7; in 2022 was het vergelijkbare cijfer 78,2%.

De meeste toekenningen waren voor levensonderhoud (met name supermarktbonnen), maar ook voor woninginrichting, laptops en tandartskosten werden in 2023 veel bedragen uitgekeerd. De hulporganisatie die het vaakst een aanvraag indiende was Vluchtelingenwerk. Ook De Binnenvest (daklozenopvang), de gemeente Leiden (verschillende onderdelen) en SchuldHulpMaatje klopten vaak bij ons aan.

We verwachten begin april ons jaarverslag gereed te hebben. Dan rapporteren we ook over de kosten en baten van onze dienstverlening.

Voucher vanuit de gemeente Leiden voor een zuiniger koelkast.

Noodhulpbureau SUN Leiden kan helpen

Inwoners met een laag inkomen hebben van de gemeente Leiden een voucher van € 300 ontvangen. Hiervoor kunnen zij bij bepaalde winkels een nieuwe koelkast kopen met minimaal energielabel D.

Voor de aanschaf van een tafelmodel is de bijbetaling meestal geen probleem.  Als je met meerdere personen een huishouden hebt of om speciale redenen (medisch) een grotere koelkast nodig hebt wordt het een stuk lastiger. 

Is je hulpvrager toe aan een nieuwe koelkast en hij of zij kan dit zelf niet bekostigen (wat wel uit de financiën moet blijken)? Dan kun je als hulpvrager een aanvraag indienen bij SUN Leiden. SUN Leiden werkt samen met EP Swaak om de juiste koelkast te kunnen leveren.

Zomerbonnenactie 2024

In juli 2023 heeft SUN Leiden samen met de Diaconie De Bakkerij de zomerbonnen actie weer met groot succes kunnen afronden. Het is nog even wachten voordat we weer starten met de voorbereidingen voor 2024.

Deze boodschappenbonnen worden jaarlijks uitgedeeld aan inwoners van de gemeente Leiden (en aangrenzende gemeenten) die begeleid worden door een erkende hulpverlenende organisatie. Deze mensen hebben het niet breed en leven op of onder de armoedegrens. De organisaties ontvangen van SUN Leiden of Diaconie De Bakkerij een bestand waarin de personen/gezinnen opgegeven kunnen worden. 

Staat jouw organisatie nog niet op onze verzendlijst en denk je dat jouw organisatie hiervoor in aanmerking komt? Neem contact op met SUN Leiden. Dan kunnen we samen kijken of jouw organisatie aan onze lijst toegevoegd kan worden.

 

okt
26

SUN Leiden zoekt een vrijwillige medewerker communicatie

Noodhulpbureau SUN (Stichting Urgente Noden) Leiden zoekt voor gemiddeld 4 uur per week een vrijwilliger die ons wil helpen met het verbeteren van de bekendheid van SUN Leiden bijvoorbeeld via LinkedIn, Facebook en andere social media. 

Over ons:

SUN  Leiden is een zelfstandige stichting. Wij helpen mensen die om verschillende redenen, vaak buiten hun schuld om, in financiële nood zijn geraakt. SUN Leiden werkt samen met diverse fondsen. Maatschappelijke hulpverleners kunnen bij SUN Leiden aanvragen indienen voor hun cliënten. Maatwerk en rechtvaardigheid staan bij ons op voorop.

Over jou:

 • Je hebt een opleiding (of volgt deze) of affiniteit in de richting Communicatie of PR
 • Je voelt je betrokken bij onze doelgroep en bent woonachtig in de gemeente Leiden of aangrenzend
 • Je beschikt over goede mondelinge en schriftelijke vaardigheden
 • Je bent bekend met het gebruik van social media
 • Je neemt zelf het initiatief en je kunt zelfstandig werken
 • Je bent enthousiast en weet anderen hierin mee te nemen

Wat ga je doen:

 • Je gaat het gebruik van sociale media rondom SUN Leiden verbeteren en beheren
 • Je professionaliseert en verbetert het  LinkedIn profiel van SUN
 • Je onderzoekt welk informatiemateriaal nodig is en  doet voorstellen voor  aanvulling en vernieuwing
 • Je levert samen met de bureaucoördinator/bestuur een bijdrage aan de uitvoering van het communicatieplan.

Wij bieden jou:

 • Een uitdagende en creatieve nieuwe functie voor minimaal 4 uur per week
 • Een vrijwilligersvergoeding
 • Een enthousiast en gezellig team van vrijwilligers en een vaste coördinator

Bij vragen en/of belangstelling kun je contact opnemen met

Maigreït Kruijer Bureaucoördinator SUN Leiden

Ma/di/wo/do bereikbaar 9.00-12.00 T 071-5122337 of via info@sunleiden.nl

aug
28

Zomerbonnenactie 2023 succesvol

Noodhulpbureau Stichting Urgente Noden Leiden (SUN) heeft samen met de Diaconie Protestantse gemeente Leiden/RK Diaconie Leiden dit jaar opnieuw zomerbonnen uitgegeven aan inwoners van Leiden en aangrenzende gemeenten die dit extraatje goed konden gebruiken.

Ruim 1500 huishoudens geholpen

De zomerbonnen zijn verstrekt aan huishoudens die door omstandigheden moeite hebben om de eindjes aan elkaar te knopen. Het betreft huishoudens die op of onder de armoedegrens leven volgens de inkomensnorm en door erkende hulpverlenende organisaties worden aangemeld.

Ieder huishouden ontving één boodschappen bon van € 10 en voor ieder gezinslid komt er vervolgens nog één bon bij. Gezien de toename van de kosten voor boodschappen hadden we graag per huishouden iets meer willen uitgeven. Helaas was dit niet mogelijk. Dit kwam omdat de ontvangen financiële middelen in combinatie met het aantal huishoudens niet toereikend was om dit mogelijk te maken.  

Dit jaar zijn 4903 zomerbonnen uitgereikt aan ruim 1.500 huishoudens. Waarbij we samengewerkt hebben met 51 hulpverlenende organisaties.  De huishoudens bestonden uit 784 alleenstaanden, 117 huishoudens bestaande uit twee of meer volwassenen, 281 alleenstaanden met kind(-eren) en 331 gezinnen met kind(-eren). Dit jaar zien we weer een sterke toename van het aantal alleenstaanden voor wie zomerbonnen aangevraagd worden. Het aantal gezinnen met kinderen is ook licht gestegen. Het totaal aantal verstrekte bonnen was meer dan in 2022.

Onze hartelijke dank

We danken, mede namens alle huishoudens die we ook dit jaar weer wat extra financiële ruimte konden bieden, alle donerende fondsen, particulieren, en instellingen van harte voor hun bijdrage aan de Zomerbonnenactie 2023.  SUN Leiden bedankt ook de Diaconie De Bakkerij voor deze unieke samenwerking.

apr
27

Voorbereidingen zomerbonnenactie 2023 van start

SUN Leiden is voert samen met de Diaconaal Centrum De Bakkerij de Zomerbonnenactie 2023 uit. We zijn zeer verheugd dat ook dit jaar de diverse fondsen weer bereid zijn om hier een bijdrage aan te leveren.  

In week 17 zijn de aanmeldingsbrieven verzonden naar de diverse hulpverlenende organisaties.

Deze kunnen via een Excel bestand uiterlijk 5 juni 23 hun hulvragers hiervoor aanmelden. Heb je als organisatie hier vragen over dan kun je altijd contact met SUN Leiden of met het secretariaat van de Bakkerij opnemen.

De boodschappenbonnen geven wat extra ruimte aan huishoudens die onder de armoedegrens leven.  Hun inkomen mag in principe niet hoger zijn dan 130% van de bijstandsnorm.

In het afgelopen jaar zijn er 1.484 huishoudens in Leiden die supermarktbonnen hebben ontvangen.

apr
27

Jaarverslag 2022 van SUN Leiden: toename van vragen om financiële hulp

We hebben afgelopen week ons Jaarverslag 2022 gepubliceerd op onze website. Het verslag laat een toename zien van vragen om hulp bij SUN Leiden. In 2022 hebben we 442 aanvragen ontvangen, 23 meer dan in 2021. Nieuw was de hulp die we konden bieden aan Oekraïense vluchtelingen die bij aankomst in Leiden van supermarktbonnen konden worden voorzien. Ook zien we dat het Sociaal Leenfonds, drie jaar na de oprichting, is ‘ingeburgerd’ en in een behoefte voorziet. Jaarlijks wordt zo’n € 20.000,- uitgeleend.

Daarnaast constateren we dat we in Leiden in verhouding minder cliënten uit de oudste leeftijdsgroepen (60 jaar en ouder) bereiken dan andere noodhulpbureaus in Nederland. In 2023 zullen we onderzoeken wat de oorzaak is van deze ondervertegenwoordiging en op welke wijze wij het aantal aanvragen uit deze doelgroep kunnen vergroten.

We zijn verheugd dat de gemeente Voorschoten zich het afgelopen jaar bereid heeft verklaard om onze organisatiekosten mede te financieren. Met deze gemeente en de organisatie Voorschoten Voor Elkaar wordt verder gesproken over hoe we de inwoners van Voorschoten in financiële nood nog beter kunnen bereiken.

Ten slotte wordt in het jaarverslag gemeld dat in de eerste maanden van 2022 een onderzoek werd uitgevoerd naar de perceptie van onze partnerorganisaties over de doelstelling, de mogelijkheden en de voorwaarden van SUN Leiden. Acht organisatie werden uitvoerig geïnterviewd. Het onderzoek leverde veel waardevolle aanbevelingen op die zijn verwerkt in een communicatieplan. Wij hopen onze aanmelder nog beter te kunnen bereiken.

Jaarverslag 2022 SUN Leiden

feb
13

SUN Leiden biedt aanvulling op voucher bij aanschaf koelkast

Vanuit de gemeente Leiden hebben bepaalde doelgroepen in Leiden een voucher ontvangen ter waarde van € 300,- om onder bepaalde voorwaarden een nieuwe koelkast te kunnen aanschaffen om zo het energieverbruik te verlagen. Voor kleine koelkasten (een tafelmodel) is dit “haalbaar”, echter voor grotere gezinnen is een tafelmodel vaak geen optie, maar moet voor een groter model koelkast geld bijgelegd worden. SUN Leiden heeft van een extern fonds een donatie ontvangen, zodat SUN een aantal gezinnen kan ondersteunen met een aanvullend bedrag voor de aanschaf van een groter model koelkast. Dit is uiteraard bedoeld voor mensen die dit zelf niet kunnen betalen. Dit doen wij in samenwerking met SchuldHulpMaatje Leiden en Humanitas. SUN Leiden kan hiermee ongeveer 13 gezinnen helpen met de aanschaf voor een groter model koelkast.

SUN Leiden kan in deze ook zelf een rol spelen als sprake is van urgentie bij het vervangen van een groter model koelkast en de voucher kan ingezet worden, in het geval sprake is van onvoldoende financiën om dit te kunnen uitvoeren. Neem in dat geval contact met ons op. Dan kunnen we samen beoordelen of een individuele aanvraag via ons noodfonds mogelijk is.

Jaarcijfers 2022 SUN Leiden: meer aanvragen bij SUN Leiden!

In 2022 zijn totaal 442 aanvragen bij SUN Leiden ingediend, 23 meer dan vorig jaar. De meeste aanvragen zijn ingediend door bewindvoerders, financiële hulpverleners en Vluchtelingen Werk Leiden. Zij dienden vooral aanvragen in voor woninginrichting.

Opvallend was ook de groei van het aantal aanvragen voor supermarktbonnen. Een aanzienlijk deel van deze aanvragen komen voort uit de ondersteuning aan Oekraïense Vluchtelingen, die bij aankomst in Nederland niet direct gebruik konden maken van de Voedselbank en/of de gemeentelijke voorzieningen. 
SUN Leiden heeft in 2022 totaal voor ruim € 150.000 aan giften verstrekt. Er waren voldoende fondsen die ons het afgelopen jaar hierbij hebben ondersteund.

Een beroep op het Sociaal Leenfonds is iets toegenomen. In 2022 zijn 20 leningen aangevraagd, waarvan uiteindelijk 11 leningen zijn toegekend voor een totaalbedrag van € 17.500. Met het Sociaal Leenfonds kunnen we mensen helpen, waarvan redelijkerwijs verwacht kan worden dat ze dit terug kunnen betalen. Soms wordt de aanvraag voor een renteloze lening (deels) een gift.

Onze Jaarrekening en Jaarverslag 2023 met alle ontwikkelingen en meer details verschijnt in april en wordt op onze website geplaatst.

sep
29

Ook middeninkomens welkom bij SUN Leiden!

SUN Leiden vermoedt dat hulpverleners en cliënten denken dat uitsluitend voor cliënten met een minimum inkomen een aanvraag ingediend kan worden. We willen benadrukken dat wij er niet alleen zijn voor cliënten met een minimum inkomen. We kijken naar meer dan de hoogte van het gezinsinkomen. Een aanvraag wordt beoordeeld op het budgetplaatje (inkomsten en uitgaven), de persoonlijke situatie, of er sprake is van urgente nood en of een gift van SUN leidt tot meer perspectief. Ook burgers zonder schulden, met een inkomen middels werk, burgers met een koopwoning of anderszins waarvan jij als hulpverlener signaleert dat er sprake is van een urgente nood, zijn welkom. SUN Leiden kijkt dus naar het besteedbaar inkomen!
Dus schroom niet om een aanvraag in te dienen voor mensen met een middeninkomen!
Je kunt natuurlijk ook eerst bellen of mailen en de casus voorleggen zodat wij kunnen aangeven of een aanvraag kansrijk is.

Eindafrekening energie

SUN Leiden is bereid om een eindafrekening energie als gift toe te kennen, als aangetoond kan worden dat de klant dit niet zelf kan betalen, ook niet middels een redelijke aflossingsregeling. Van belang is dat de nieuwe maandtermijn realistisch is en gebaseerd is op de huidige prijzen en het verbruik van het afgelopen jaar. SUN Leiden wil voorkomen dat het maandelijkse voorschotbedrag door klant en/of hulpverlener onrealistisch wordt verlaagd. SUN Leiden voorziet altijd eenmalig in een gift, zo ook met de eindafrekening energie. Het nieuwe maandbedrag moet wel binnen het huidige budget haalbaar zijn.
Als er sprake is van een schuldsaneringstraject (WSNP of MSNP), dan is dit voorliggend, de schuld kan daarin worden meegenomen.

Hulp bij zorgpremie schulden

Een schuld bij de zorgverzekering zorgt ervoor dat de klant een heffing aan het CAK moet betalen en wordt uitgesloten van de aanvullende verzekering. Juist voor een doelgroep die extra kwetsbaar is, is dit een onwenselijke situatie. In sommige gevallen is SUN Leiden bereid om deze schuld (soms middels een afkoopbedrag met finale kwijting) als gift toe te kennen. Met als doel dat de klant geen jarenlange (te hoge) aflossing tegemoet gaat en zich weer aanvullend kan verzekeren. Ook is een overstap naar het bijvoorbeeld gemeentepakket  of een andere zorgverzekering dan mogelijk.
Wilt u voor de zorgpremie-schuld een aanvraag indienen zodat uw klant nog voor 1 januari over kan stappen of zich weer aanvullend kan verzekeren? Graag zien wij dan uw aanvraag met het volgende tegemoet:

 • Een sociale rapportage waar o.a. de noodzaak om over te stappen of aanvullend te verzekeren duidelijk omschreven is,
 • Een recente opgave van de zorgpremieschuld
 • Overzicht van eventuele overige schulden en ontstaan van alle schulden

Wij verzoeken u vriendelijk deze op tijd in te dienen bij SUN Leiden.Ook in dit geval geldt dat als er sprake is van een schuldsaneringstraject, dat dit voorliggend is: de zorgpremieschuld kan daarin worden meegenomen.

Aanvraag indienen?

Bij de aanvraag ontvangt SUN Leiden een duidelijk beeld van de huidige financiële situatie, maar ook de motivatie van u als hulpverlener is hierbij uitermate belangrijk.
Een uitgebreide en volledige motivatie is essentieel. Denk aan de volgende vragen:

 • Omschrijving van de huidige situatie
 • Hoe zijn de schulden ontstaan?
 • Wat is nodig en waarom?
 • Is er sprake van urgentie en nood
 • Wat is het perspectief voor u als SUN Leiden helpt?

Twijfelt u over de kans van slagen, dan adviseren wij u eerst de casus met ons te overleggen.

sep
07

Zomerbonnenactie succesvol

Stichting Urgente Noden Leiden (SUN) heeft samen met de Diaconie Protestantse gemeente Leiden/RK Diaconie Leiden dit jaar opnieuw zomerbonnen uitgegeven voor inwoners van Leiden en aangrenzende gemeenten die dit extraatje goed konden gebruiken. De actie was weer bijzonder succesvol!

Zomerbonnen

Zomerbonnen zijn verstrekt aan huishoudens in Leiden e.o. die door omstandigheden moeite hebben om de eindjes aan elkaar te knopen. Het betreft gezinnen die op of onder de armoedegrens leven en door erkende hulpverlenende organisaties worden aangemeld.

Ieder huishouden ontvangt één boodschappenbon van € 10 en voor ieder gezinslid komt er vervolgens nog één bon bij.

Dit jaar zijn maar liefst 4874 zomerbonnen uitgereikt aan 1483 huishoudens. Deze huishoudens bestonden uit 725 alleenstaanden, 115 huishoudens van twee of meer volwassenen, 335 alleenstaanden met kind(-eren) en 309 gezinnen met kind(-eren). De afgelopen jaren zien we vooral een sterke toename van het aantal alleenstaanden voor wie zomerbonnen aangevraagd worden. Het totaal aantal verstrekte bonnen was gelijk aan 2021.

Onze hartelijke dank

We danken, mede namens alle huishoudens die we ook dit jaar weer wat extra financiële ruimte konden bieden, alle donerende fondsen, particulieren, en instellingen van harte voor hun bijdrage aan de Zomerbonnenactie 2022. 

 

apr
26

Jaarverslag 2021 SUN Leiden: toename van schuldenproblematiek

Het jaar 2021 was voor SUN Leiden in menig opzicht een opmerkelijk jaar. We hebben meer mensen in financiële nood kunnen helpen met een gift, een lening of met supermarktbonnen. Maar liefst 419 maal werd een beroep op SUN gedaan! Een toename van 14%.

De meeste aanvragen zijn afkomstig zijn van bewindvoerders en financiële hulpverleners. De aantallen stegen in 2021 fors van 76 naar 97 aanvragen. Hulpverleners weten SUN Leiden steeds beter weten te vinden en wellicht is het een aanwijzing dat schuldenproblematiek toeneemt.

Het totaal te besteden budget aan giften bereikte het afgelopen jaar een recordhoogte van € 160.000,-. Dit betekende een overschrijding van onze begroting van maar liefst € 30.000,-. Gelukkig waren twee nieuwe fondsen bereid het tekort te dekken, waardoor het boekjaar zelfs met een klein plusje is afgesloten.

Het jaar 2021 was ook het jaar dat we concludeerden dat ons Sociaal Leenfonds, waarmee we eind 2019 van start gingen, een waardevol aanbod is en steeds meer in een behoefte voorziet. Er werden 15 leningen verstrekt voor een totaalbedrag van € 18.637,-. We zijn zeer gemotiveerd om dit aanbod de komende jaren verder uit te bouwen.

Hier vindt u het Jaarverslag 2021

apr
26

SUN Leiden ziet in Coronajaar 2020 het aantal aanmeldingen licht dalen

De verwachting was dat door de coronapandemie het aantal aanvragen bij SUN Leiden zou toenemen. SUN noteerde aan het eind van het jaar echter een lichte afname. Zo valt te lezen in het Jaarverslag 2020 dat deze week het licht zag. Ook andere SUN-bureaus in den lande kregen te maken met minder aanmeldingen, soms wel tot 25%. SUN Leiden vermoedt dat het gemis aan persoonlijk contact van onze aanmelders met hun cliënten hiervan de belangrijkste reden is.

SUN Leiden noteert in 2020 wel een onverwachte toename van het aantal aangevraagde Zomerbonnen, een stijging met 1200, een toename van maar liefst 36%! SUN gaat ervanuit dat dit kan worden toegeschreven aan de afschaffing van de zogeheten declaratieregeling van het minimabeleid door de gemeente Leiden. Dit was een budget voor basisvoorzieningen, zoals bijvoorbeeld internet, telefoon of een reisabonnement voor de Leidse minima. Ruim 4000 minima maakten in het verleden jaarlijks hiervan gebruik.

In het jaarverslag komt verder aan de orde dat de mogelijkheden van SUN Leiden nog niet altijd voldoende ‘tussen de oren’ van de potentiële aanmelders zitten. In 2021 zal daarom onderzocht worden op welke op welke wijze we de ‘benutting’ van SUN Leiden verder kunnen verbeteren. Bijvoorbeeld door middelen in te zetten die de (naams)bekendheid en de mogelijkheden van SUN Leiden doen vergroten.

Jaarverslag 2020

dec
09

Nieuwe medewerker en ander nieuws

Nieuwe medewerker
SUN Leiden heeft begin december een nieuwe, tijdelijke Bureau Coördinator aangesteld. Dit ter vervanging van Maigreït Kruijer, die helaas wegens ziekte voor langere tijd is uitgeschakeld. Zijn naam is Ruben Postma. Tijdens zijn universitaire studie Internationale Betrekkingen in Leiden heeft hij o.a. bij Cordaid en Vluchtelingenwerk gewerkt. Hij is onlangs begonnen als vrijwilliger bij Humanitas en gestart met een post HBO opleiding schuldhulpverlening. Ruben zal de komende tijd naast zijn coördinerende taken veel aandacht besteden aan het kennis maken met, en het onderhouden van ons uitgebreide netwerk. Ruben wordt, net als Maigreït, ondersteund door 4 vrijwilligers, die allen 1 of 2 ochtenden actief zijn.

Nieuw: Supermarkt bonnen
Mede in het kader van de verwachte gevolgen van de Coronacrisis is besloten om supermarktbonnen te verstrekken. In het geval uw cliënt tijdelijk geen of weinig geld heeft voor levensmiddelen of andere primaire levensbehoeften, bieden wij de mogelijkheid voor een vereenvoudigde aanvraag voor deze bonnen, tot een maximum van 100 euro (10 bonnen).  Neem hierover eerst contact met ons bureau.

Maximale gift verhoogd naar € 2.000,-
Om de hulpvragers en hulpverleners nog beter te kunnen helpen heeft SUN Leiden medio 2020 besloten om het maximumbedrag per gift te verhogen naar € 2.000,- .  

Sociaal Leenfonds (renteloze lening)
Sinds het najaar van 2019 heeft SUN Leiden de mogelijkheid om een renteloze lening te verstrekken aan inwoners va Leiden. Naar aanleiding van de eerste evaluatie van het Leenfonds is besloten om de maximale bedragen iets te verhogen. Alleenstaanden kunnen maximaal € 2.000,- lenen. Voor gezinnen is het maximum gesteld op € 3.500,-
Bij een sociale lening valt bijvoorbeeld te denken aan een overbruggingsperiode als bepaalde inkomens op zich laten wachten of het samenvoegen van een aantal kleine vorderingen om daarmee meerdere incassotrajecten te voorkomen.

Onze medewerkers staan klaar voor overleg, telefonisch van maandag t/m vrijdag van 9.00 uur tot 12.00 uur op 071-5122337, via de mail info@sunleiden.nl  om te overleggen over de situatie van uw hulpvrager en om u te kunnen adviseren over uw aanvraag. Uiteraard kunt u als hulpverlener altijd direct via onze site www.sunleiden.nl een aanvraag indienen.
Kortom: Wij willen u graag helpen!

Tot slot wensen wij u prettige feestdagen en een voorspoedig 2021.

Bestuur en medewerkers van SUN Leiden

 

jul
14

Maximumbedrag bij SUN Leiden per gift naar € 2.000,-

Langzaam komen we uit de intelligente lockdown. Veel inwoners worden geconfronteerd met een inkomensval en oplopende betalingsachterstanden. De coulance van schuldeisers is beperkt en het einde hiervan lijkt in zicht. SUN Leiden maakt zich op voor een toename van het aantal aanvragen voor financiële hulp uit het Noodfonds en/of Sociale Lening. Het is goed om te zien dat tijdens de coronacrisis veel organisaties extra behulpzaam zijn geweest. We zijn er nog niet en denken dat er nog veel hulp nodig zal zijn de komende periode.

Het zijn uitzonderlijke tijden en dat vraagt om creatieve oplossingen.

Om de hulpvragers en hulpverleners nog beter te kunnen helpen heeft SUN Leiden besloten om het maximumbedrag per gift te verhogen naar € 2.000,- .                        

Dit betekent dat SUN Leiden breder en vaker kan helpen.

De medewerkers staan klaar voor overleg (telefonisch ma-vrij 9.00u-12.00u op 071-5122337, bij geen gehoor 06-24933007 of via de mail info@sunleiden.nl ) over de situatie van uw hulpvrager en kunnen u adviseren over uw aanvraag. Uiteraard kunt u als hulpverlener altijd direct via onze site www.sunleiden.nl een aanvraag indienen.

Kortom: Wij willen u graag helpen!.

jul
07

Zomerbonnen voorzien in een toenemende behoefte

Ook dit jaar heeft Stichting Urgente Noden Leiden (SUN Leiden) in samenwerking met De Bakkerij weer Zomerbonnen uitgegeven voor huishoudens die door omstandigheden moeite hebben om de eindjes aan elkaar te knopen.

Dit jaar meldden 46 hulpverlenende instanties 1349 huishoudens aan, waaronder 581 alleenstaanden, 113 huishoudens bestaande uit twee of meer volwassen, 373 alleenstaanden met kind(eren) en 282 gezinnen met kind(eren). In totaal zijn met deze actie 4.565 boodschappenbonnen ter waarde van € 10 uitgereikt, gemiddeld zo’n € 30 a € 40 per huishouden. Er werden ruim 1200 bonnen meer verstrekt dan in 2019. Een ongekende toename van ruim 36%, die uiteraard samenhangt met de gevolgen van de coronacrisis en wellicht het afschaffen van de declaratieregeling van de gemeente Leiden. 

Uit alle reacties blijkt dat de Zomerbonnen nog steeds meer dan welkom zijn. Zo kunnen mensen met minder inkomen in deze lastige tijden zich toch even iets extra’s veroorloven. 

Dankzij alle bijdragen van fondsen en particulieren zijn we samen met De Bakkerij er toch weer in geslaagd om aan alle aanvragen te kunnen voldoen. Op het laatste moment konden wij nog een beroep doen op aanvullende fondsen om ook de enorme stijging van het aantal aanvragen nog te kunnen honoreren. 

Waarvoor heel veel dank!

mei
15

Veel aanvragen voor giften en een nieuw instrument: het Sociaal Leenfonds

SUN Leiden heeft in 2019 weer veel aanvragen ontvangen voor giften voor mensen die om uiteenlopende redenen even financieel niet vooruit konden. Het ging om 382 aanvragen. In 2018 waren dat er nog 404. De jaren daarvoor schommelde het aantal rond de 330. Dit valt te lezen in het zojuist verschenen Jaarverslag van 2019.

Voor 274 aanvragen geldt dat SUN een directe bijdrage heeft verstrekt. Daarnaast werden 5 aanvragen doorverwezen naar een andere hulpinstantie en waren er 19 nog in behandeling op 31 december. 84 aanvragen werden door ons afgewezen of door de aanvragende instantie ingetrokken.
Het totale bedrag van de in 2019 verstrekte bijdragen was € 117.000, gemiddeld € 427,- per gift

2019 was ook het jaar waarin SUN de beschikking kreeg over een nieuw instrument om cliënten te ondersteunen, namelijk het Sociaal Leenfonds. Een cadeau van 50.000 euro van de gemeente Leiden ter gelegenheid van ons 10 jarig bestaan, eind 2018, maakte dit mogelijk. Het fonds zorgt ervoor dat we cliënten een renteloze kunnen lening verstrekken. Dit aanbod is een belangrijke uitbreiding van de mogelijkheden om mensen in acute financiële nood een oplossing te bieden die perspectief biedt op een nieuwe start.
In 2019 is er totaal 15x contact geweest over (voor)aanvragen voor het Sociaal Leenfonds. Dit heeft geresulteerd in 12 officiële aanvragen voor een lening.  Hiervan zijn er 3 toegekend en 4 andere werd de oplossing toch gevonden in het verstrakken van een gift.

Naast de reguliere hulp was er ook in 2019 weer sprake van de uitgifte van Zomerbonnen. SUN Leiden voert deze actie al vier jaar naar alle tevredenheid uit samen met de Protestantse - en Rooms Katholieke Diaconie in Diaconaal Centrum De Bakkerij. Cliënten van verschillende hulp- of dienstverlenende organisaties hebben een extra bijdrage voor levensmiddelen gekregen. Het zijn levensmiddelenbonnen voor mensen die het, ook in de ogen van hulpverleners, echt nodig hebben. Het gaat om tegoedbonnen (van € 10), die vrij te besteden zijn in een grote supermarkt.
In totaal zijn met deze actie ruim 3.300 boodschappenbonnen ter waarde van € 10 uitgereikt. Dat is ruim 100 bonnen meer dan in 2018.

Lees hier het volledige jaarverslag.

 

mrt
20

Wij zijn er voor u en uw hulpvragers!!

 

 

    •    Samen sterk voor kwetsbare groepen
    •    Meer flexibiliteit voor aanvragen bij SUN Leiden tijdens
          de Covid-19 crisis
    •    Nieuw: een Sociaal Leenfonds (renteloze lening)
    •    Ruggensteun voor Voedselbank klanten
    •    Bereikbaarheid SUN Leiden voor de komende periode


Samen sterk voor de kwetsbare groepen
Het Covid-19 virus heeft op dit moment een grote invloed op de (Leidse) samenleving. Als geen ander weten we dat dit vooral kwetsbare groepen gaat treffen. De situatie van diverse mensen binnen onze samenleving, zoals bijvoorbeeld ZZP’ers, zal in sommige gevallen ‘urgent’ worden. Daarmee vallen ze dus binnen onze doelgroep.
Tegelijk nemen onder de extreme omstandigheden ook de zorgen rondom onderwerpen als huiselijk geweld, stille armoede en vereenzaming toe. Dat levert voor u als hulpverlener mogelijk ander typen urgente vragen op. Schroom in dat geval niet om ons te benaderen. Als u twijfelt of een aanvraag voor een hulpvrager wel mogelijk is, neem dan gerust contact met ons op.

Meer flexibiliteit voor SUN Leiden aanvragen tijdens de Covid-19 crisis
Tijdens de Corona crisis bieden we meer flexibiliteit bij de beoordeling van uw aanvragen. SUN Leiden zal steeds bekijken wat we kunnen doen om u verder te helpen. Samen hopen wij het leed onder de meest kwetsbare groepen te voorkomen!

Sociaal Leenfonds (renteloze lening)
In dit kader willen wij er u ook op wijzen dat we ook de mogelijkheid hebben om een renteloze lening te verstrekken. Alleenstaanden kunnen max. € 1.750 lenen. Voor gezinnen is dit max. € 2.500. Te denken valt aan bijvoorbeeld een overbruggingsperiode als bepaalde inkomens op zich laten wachten.

Ruggensteun voor Voedselbank Leiden door SUN Leiden
Een van de effecten van de Corona crisis is dat de distributie van Voedselbanken in gevaar komt. Sommige Voedselbanken zijn zelfs al tijdelijk gesloten. In Leiden is dit vooralsnog niet het geval.  Bij een eventuele sluiting, of beperking van de capaciteit, kunt u daarom voor uw hulpvragers, indien er geen andere mogelijkheden zijn, een aanvraag bij SUN Leiden indienen voor de aanschaf van noodzakelijke levensmiddelen.

Bereikbaarheid tot en met 6 april
Gezien de situatie rondom Covid-19 virus en het advies om (fysieke) sociale onthouding te plegen, zijn we tot en met 6 april als volgt bereikbaar:
Telefonisch: maandag t/m vrijdag van 09.00-12.00 uur op 06-24933007. U kunt altijd een bericht achterlaten. Wij bellen dan zo spoedig mogelijk terug.
Mail: info@sunleiden.nl.
Website: www.sunleiden.nl om direct een aanvraag bij SUN Leiden in te dienen. Tevens vindt u hier informatie over nieuwe ontwikkelingen.

 

nov
15

SUN Leiden tekent het Charter for Compassion

SUN Leiden heeft dinsdag 12 november, samen met 80 andere organisaties, het Charter for Compassion ondertekend. Op deze dag werd gevierd dat de gemeente Leiden tien jaar geleden als eerste stad ter wereld deze internationale verklaring heeft getekend. Met dit handvest geven de ondertekenaars kort gezegd aan dat ze zich zullen inzetten anderen te behandelen, zoals ze ook zelf behandeld willen worden en daar hun werk op af te stemmen. 

Wereldwijd is dit handvest inmiddels onderschreven door 45 landen en 311 organisaties of steden (o.a. Rotterdam, Nijmegen, Amsterdam, Zoetermeer). Om elkaar hierin te steunen, moet je elkaar kunnen vinden en daarom hebben enkele Leidse organisaties zich ingezet om alle actieve Leidse optimisten samen te brengen.

Onder leiding van het Platform Leiden Compassiestad, met voorzitter Ad Alblas, voormalige dominee van de binnenstadgemeente, zijn de 'compassievolle organisaties' die in Leiden te vinden zijn, op de kaart gezet. Op de website van Leidencompassiestad (www.leidencompassiestad.nl) is deze kaart te vinden en de organisaties kunnen hun compassievolle activiteiten, na deze ondertekening, hierop aanmelden. De tachtig handtekeningen zijn tijdens deze bijzondere viering op een groot plakkaat gezet (zie foto). 

sep
04

SUN Leiden verstrekt sociale leningen

Vanaf 1 september is het mogelijk om bij Stichting Urgente Noden (SUN) Leiden een sociale (renteloze) lening aan te vragen. Dit is een belangrijke uitbreiding van de mogelijkheden om mensen in acute financiële nood een oplossing te bieden die perspectief biedt op een nieuwe start.
 
Net als bij de giften van SUN Leiden kunnen aanvragen alleen door professionele hulpverleners worden ingediend. Voorlopig kunnen alleen inwoners van Leiden gebruik maken van de sociale lening.

Een krediet uit het Sociaal Leenfonds kan bijvoorbeeld gebruikt worden om een aantal kleine vorderingen bij elkaar te voegen en daarmee incassotrajecten te voorkomen of te beëindigen. Een krediet kan ook nuttig zijn als het helpt om grotere schulden te voorkomen. In die gevallen is het logischer om iemand te helpen met een renteloze lening dan met een gift. Een sociaal krediet is mogelijk tot € 1.750,- voor een alleenstaande en tot € 2.500,- voor een gezin. In sommige gevallen kan worden geholpen met een combinatie van een lening en een gift.

SUN Leiden wordt bij het verstrekken van de leningen ondersteund door Humanitas en Schuldhulpmaatje. Zij beoordelen of een cliënt in staat is een lening af te lossen. Ook nemen zij als het nodig is de financiële begeleiding voor hun rekening.

SUN Leiden is na o.a. Zoetermeer één van de weinige noodfondsen in Nederland die een Sociaal Leenfonds als instrument inzet. Kijk op hier voor meer informatie over het Sociaal Leenfonds.

aug
04

Zomerbonnenactie groot succes

Ook dit jaar heeft SUN Leiden in samenwerking met Diaconaal Centrum De Bakkerij weer zomerbonnen uitgegeven voor huishoudens die door omstandigheden moeite hebben om de eindjes aan elkaar te knopen. Dit jaar meldden 40 hulpverlenende instanties 983 huishoudens aan, waaronder 403 alleenstaanden, 81 echtparen, 285 alleenstaanden met kind(eren) en 214 echtparen met kind(eren). In totaal zijn met deze actie ruim 3.300 boodschappenbonnen ter waarde van € 10 uitgereikt. Dat is ruim 100 bonnen meer dan in 2018. Met name bij de alleenstaanden zien we een toename van 81 aanmeldingen ten opzichte van 2018. Uit dit alles blijkt dat de Zomerbonnen nog steeds erg welkom zijn. Hiermee kunnen de mensen met minder inkomen in de zomerperiode zich toch even iets extra’s veroorloven. Men kan de zomerbon inleveren bij een plaatselijke supermarkt.
Dankzij alle bijdragen van fondsen en particulieren zijn we samen met De Bakkerij er toch weer in geslaagd om aan alle aanvragen te kunnen voldoen.
Waarvoor heel veel dank!

mei
01

Toename van het aantal gift aanvragen bij SUN Leiden in 2018

In 2018 zag de Stichting Urgente Noden Leiden (SUN Leiden) het aantal aanvragen ten opzichte van 2017 toenemen met 78, een stijging van 24%. Dit valt te lezen in het Jaarverslag van 2018.
Het lijkt erop dat hulpverleners SUN Leiden beter weten te vinden. Het gaat dan in het bijzonder om bewindvoerders en andere financiële hulpverleners enerzijds en de zorgaanbieders voor de WMO anderzijds.
 
SUN Leiden verleent al ruim 10 jaar financiële hulp aan inwoners van Leiden, die door omstandigheden in een noodsituatie zijn geraakt en die geen beroep meer kunnen doen (of nog geen beroep kunnen doen) op wettelijke voorzieningen. De financiële bijdrage betekent in veel gevallen een opstapje uit grote problemen.
 
De aanvragen die SUN Leiden ontvangt geven vaak complexe situaties weer. Hierbij komt duidelijk naar voren dat zelfredzaamheid van de inwoners weliswaar het streven is van het gemeentebestuur, maar lang niet alle inwoners kunnen zichzelf redden. Daarnaast missen deze inwoners een adequaat netwerk om een beroep op te kunnen doen. Dit alles kan ertoe leiden dat schulden hoog oplopen omdat hulp te laat ingezet kan worden.
 
In 2018 werd ruim 400 maal een beroep gedaan op SUN Leiden en er werd in totaal voor een bedrag van € 167.698,- aan giften verstrekt. Daarnaast werd € 31.500,- besteed aan de zomerbonnenactie, die jaarlijks samen met de Protestantse - en Rooms Katholieke Diaconie georganiseerd wordt. 810 huishoudens, die op het bestaansminimum leven, kregen in de zomervakantie een extra’tje voor levensmiddelen.
 
mrt
29

SUN Leiden ANBI-erkend

SUN Leiden Leiden is kortgeleden erkend als een algemeen nut beogende instelling (ANBI). Dat betekent dat wij door de Nederlandse staat erkend zijn als een stichting die zich inzet voor het algemeen nut. 
 
Een ANBI-status geeft aan dat er door de Nederlandse staat goed gekeken is naar een stichting. De belastingdienst heeft ons grondig doorgelicht en zich ervan verzekerd dat 90% van onze gelden ook daadwerkelijk voor het algemeen nut wordt ingezet. De overheid vindt ANBI’s nuttig voor de samenleving en helpt ze een extra handje. Voor u betekent de ANBI-status van SUN twee dingen:
1. U weet dat u met een betrouwbare stichting te maken heeft;
2. Als u geld aan ons geeft, kunt u daarvoor belastingvoordeel krijgen.
Belastingvoordeel? Hoe werkt dat?
Kort gezegd mag u een gift aan de stichting aftrekken van uw inkomstenbelasting. Voor bedrijven geldt iets soortgelijks: die mogen een gift aan een ANBI aftrekken van hun winst. Voor eenmalige giften geldt er een drempel: die is 60 euro of 1% van uw drempelinkomen, net wat hoger is.
Bedrijven mogen giften aan een ANBI (en dus aan ons) volledig van de winst (d.w.z. vennootschapsbelasting) aftrekken. Er is dus geen drempelbedrag en ook geen maximum.
Hoe weet u zeker dat SUN Leiden ANBI ANBI erkerd is?
SUN Leiden is opgenomen in het centraal register. Via de site van de belastingdienst kunt u dat inzien. 
 
nov
22

10-jarig bestaan van SUN Leiden groots gevierd

Op 20 november vierde SUN Leiden haar 10-jarig bestaan, dat werd vormgegeven door een conferentie met als thema 'Overleven in armoede'. Maar liefst 150 relaties namen deel aan de conferentie in de Burgerzaal van het Leidse stadhuis, die werd geleid door Jan Siebols, mede-oprichter en oud SUN voorzitter. SUN Leiden (Stichting Urgente Noden) verleent sinds 10 jaar financiële steun aan mensen, die om wat voor oorzaak dan ook de eindjes niet meer aan elkaar kunnen knopen. Ongeveer 350 mensen per jaar ontvangen een gift van maximaal 750 euro om de acute financiële nood te ledigen. 

Presentaties
De presentaties tijdens de conferentie werden verzorgd door Nathalie Boerebach, directeur SUN Nederland, en Nadja Jungmann, lector schulden en incasso bij de Hogeschool Utrecht. In de presentaties kwam naar voren dat armoede in Nederland een toenemend probleem is en dat de rol van SUN-kantoren in de bestrijding daarvan alom wordt erkend en gewaardeerd. Mevrouw Jungmann gaf aan dat op basis van onderzoeken in de Verenigde Staten is gebleken dat langdurige armoede leidt tot een verlaging van het IQ. Door een langdurige stresssituatie blokkeert het vermogen om oplossingen te zoeken op langere termijn. Gerichte ondersteuning geven bij het zelf leren formuleren van oplossingen is van groot belang. 

Gouden speld
Het tienjarig bestaan was ook het moment dat afscheid werd genomen van twee belangrijke vertegenwoordigers van SUN Leiden. Ada van Mil, mede-oprichtster en bestuurder van het eerste uur stopt als bestuurslid. Zij beoordeelde samen met de bureaucoordinator wekelijks de aanvragen.  Hennie Korthof, vanaf de start van SUN Leiden opererend als bureaucoordinator en voor iedere relatie het gezicht van SUN Leiden gaat met pensioen na 10 jaar onvermoeibare inzet voor de SUN Leiden. Hennie ontving de gouden speld van de stad Leiden uit handen van wethouder Marleen Damen voor al haar activiteiten in het Leidse, zowel professioneel als vrijwillig, veelal gericht op ondersteuning van de zwakkeren in de samenleving.

Sociaal leenfonds
SUN Leiden voorzitter Wilbert Bots ontving uit de hand van Wethouder Damen een bijzonder cadeau namens de gemeente: een cheque van 50.000 euro voor het opzetten van een Sociaal Leenfonds. SUN Leiden mag zelf bepalen hoe ze het cadeau precies besteedt. De gemeente trekt graag samen met SUN Leiden op om het Sociaal Leenfonds ook in Leiden tot een succes te maken.

De presentaties
Hier de presentatie van Nadja Jungmann. En hier een link naar een boekje van Nadja over hoe de inzichten uit de hersenwetenschap leiden tot een betere aanpak van armoede en schulden.

Hier de presentatie van Nathalie Boerenbach.

Hier de presentatie van Jan Siebols, de dagvoorzitter.

Hieronder enkele foto's die een impressie geven van de conferentie. 

SUN_10_jaar_Wethouder_Marleen_Damen_spreekt_de_zaal_toe(39)

Wethouder Marleen Damen spreekt de zaal toe 
 

SUN_10_jaar_Hennie_ontvangt_gouden_spelt(59)

Hennie Korthof heeft de Gouden spelt van 
wethouder Damen ontvangen
 

SUN_10_jaar_Ontvangst_Cheque

SUN Voorzitter Wilbert Bots ontvangt een cheque 
van wethouder Damen

SUN_10_jaar_Ada_van_Mil_en_Hennie(89)

De twee vertrekkende SUN coryfeeën Ada van Mil en 
Hennie Korthof

Maigreït_Kruijer_SUN_Leiden

 Onze nieuwe bureaucoordinator Maigreït Kruijer 

nov
08

SUN Leiden in het nieuws

In het Leids Dagblad van donderdag 8 november is een interview gepubliceerd met vertrekkend bureau coordinator Hennie Korthof en voorzitter Wilbert Bots van SUN Leiden. Dit interviewvond plaats ter gelegenheid van het 10 jarig bestaan van SUN Leiden. Op dinsdag 20 november organiseert SUN een conferentie met als titel 'Leven in armoede' in de burgerzaal van het Stadhuis in Leiden. Hier treft u het interview met Hennie Korthof en Wilbert Bots.

okt
16

SUN Leiden organiseert jubileum conferentie op 20 november

Stichting Urgente Noden Leiden bestaat in november 2018 precies 10 jaar. Ter gelegenheid hiervan is een conferentie georganiseerd met als titel 'Overleven in armoede'. Welke mogelijkheden hebben mensen die in armoede leven in een ingewikkelde en soms onbegrijpelijke maatschappij?

De conferentie vindt plaats in de Burgerzaal van het Stadhuis in Leiden. Het programma ziet er alsvolgt uit:

13.30 uur   Zaal open

14.00 uur Opening door dagvoorzitter Jan Siebols, oud voorzitter van SUN Leiden. Daarna spreekt Nathalie Boerebach over de rol van de SUN kantoren (Noodhulpbureau's)

15.30 uur   Pauze

15.45 uur   Nadja Jungman, lector schulden en incasso Hogeschool Utrecht spreekt over de impact van schulden en armoede op gedrag. 

16.45 uur   Afsluiting door wethouder Marleen Damen

17.00 uur   Borrel en afscheid van Hennie Korthof-Matze, bureaucoordinator en Ada van Mil, bestuurslid SUN Leiden.

Betrokkenen bij de doelgroep en belangstellenden voor het werk van SUN Leiden kunnen zich aanmelden via het emailadres: sunleiden10@gmail.com

 

jun
22

10 jarig jubileum SUN Leiden

SAVE THE DATE:

Dinsdagmiddag 20 november 2018

Burgerzaal Leiden

10 jarig Jubileum SUN Leiden.

Meer informatie over het programma volgt.

jun
22

Zomerbonnen 2018

Eind mei werd de Zomerbonnenactie 2018 van De Bakkerij en Stichting Urgente Noden Leiden afgerond.

Dit jaar meldden 38 hulpverlenende instanties in totaal 910 huishoudens aan, waaronder 322 alleenstaanden, 72 echtparen, 310 alleenstaanden met kind(eren) en 206 echtparen met kind(eren). In totaal werden dit jaar met deze actie ruim 3200 boodschappenbonnen ter waarde van € 10,- uitgereikt. 

Een onverwacht resultaat, omdat we dit jaar gehoopt hadden dat het aantal aanvragen in een aantrekkende economie met een dalende werkloosheid en een afnemende instroom van vluchtelingen in ons land juist weer wat lager zou zijn dan in de voorafgaande jaren. 

Met dank aan alle betrokkenen is dit mooie project afgerond.

apr
16

Jaarverslag 2017 SUN Leiden beschikbaar

Stichting Urgente Noden Leiden heeft in het jaar 2017 326 aanvragen ontvangen ten behoeve van financiële ondersteuning van personen en gezinnen die in urgente nood verkeerden. Dat waren er vrijwel even veel als in 2016. Dit is te lezen in het zojuist verschenen Jaarverslag SUN Leiden 2017 def.pdf.

Van die 326 werden er 246 (75%) toegewezen. Het aantal toekenningen is exact gelijk aan het vergelijkbare getal over 2016. Het toegekende bedrag aan giften bedroeg € 115.174,-. Van de aanvragen werd 7,7 % door de aanvragende instantie ingetrokken, 4,3 % werd doorverwezen naar een andere hulpinstantie en slechts 5,8% werd afgewezen. Nog 6,7% waren in behandeling en zijn meegenomen naar 2018.  Ca. 85% van de aanvragen waren ten behoeve van inwoners van de gemeente Leiden, daarnaast kwamen aanvragen binnen uit de gemeenten Leiderdorp, Oegstgeest, Zoeterwoude, Voorschoten, Katwijk en Alphen aan de Rijn.

Bijna 23% van de aanvragen was afkomstig van de Sociale Wijkteams in Leiden. Andere grote aanvragers waren de GGZ-instellingen (14%).

Als wordt gekeken naar de aard van de problematiek die tot een aanvraag leidt consteren we in 2017 een sterke toename van aanvragen die voortkomen uit problemen als gevolg van schulden (van 23 naar 32%) en van aanvragen ten behoeve van medische kosten (van 12 naar 23%).

In 2017 werd voor de tweede maal een Zomerbonnenactie (in plaats van de traditionele Kerstactie) gehouden. Het gaat hierbij om tegoedbonnen van € 10 per persoon, die in een grote supermarkt kunnen worden besteed. In 2017 zijn aan 800 huishoudens met kinderen in totaal 3.000 bonnen verstrekt.

 

feb
13

Eerste resultaten over 2017

SUN Leiden ontving afgelopen jaar 326 aanvragen voor een financiële bijdrage. De grootste categorie aanvragen had betrekking op medische kosten. Ook waren er veel aanvragen voor woninginrichting en voor hulp bij de opstap naar schuldsanering.

Het merendeel van de aanvragen kwam van Sociale Wijkteams. Ook de GGZ en de Binnenvest legden een groot deel van de aanvragen voor.

In mei van dit jaar worden in het officiële jaarverslag van 2017 alle cijfers bekendgemaakt.

jul
04

Zomerbonnenactie 2017

SUN Leiden, Protestantse Diaconie en de RK Diaconie werkten ook dit voorjaar weer samen bij de distributie van de Zomerbonnen. Eind mei werden in totaal 2883 bonnen uitgegeven aan 766 huishoudens, waaronder 243 alleenstaanden, 35 echtparen, 243 alleenstaanden met kind(eren) en 238 echtparen met kind(eren). De definitieve aanvragen van enkele kleinere organisaties zijn nog niet binnen, maar op het eerste gezicht is er sprake van een lichte daling ten opzichte van voorgaande jaren. En dat zou goed nieuws zijn!

apr
26

SUN Leiden kreeg in 2016 336 aanvragen voor noodhulp

Stichting Urgente Noden Leiden heeft in het jaar 2016 336 aanvragen ontvangen ten behoeve van financiële ondersteuning van personen en gezinnen die in urgente nood verkeerden. Dat waren er 20 minder dan in 2015. Dit is te lezen in het zojuist verschenen jaarverslag van 2016.

Van die 336 werden er 246 (73%) toegewezen. Het daarmee gepaarde bedrag aan giften bedroeg
€ 114.970,-. 8,6 % van de aanvragen werd door de aanvragende instantie ingetrokken, 8,6 % werd doorverwezen naar een andere hulpinstantie en slechts 5,9% werd afgewezen. Nog 3,5% waren in behandeling en zijn meegenomen naar 2017.  Ruim 85% van de aanvragen kwamen ten behoeve van inwoners van de gemeente Leiden, daarnaast kwamen aanvragen binnen uit de gemeenten Leiderdorp, Oegstgeest, Zoeterwoude, Voorschoten, Katwijk en Alphen aan de Rijn.

Bijna 30% van de aanvragen was afkomstig van de Sociale Wijkteams in Leiden. Andere  grote aanvragers waren huisartsen (14%), de GGZ-instellingen (eveneens 14%), bewindvoerders en financiële hulpverleners (9%).

Veel van de aanvragen kwamen voort uit problemen als gevolg van schulden (30%), daarnaast werden aanvragen ingediend voor woninginrichting (17%) en medische kosten (13%).

In 2016 werd voor het eerst geen zogenaamde Zomerbonnenactie gehouden. Hiervoor is gekozen omdat geconstateerd was dat er in de maand december reeds veel acties voor de doelgroep werden ondernomen. Dit zijn tegoedbonnen van € 10 per persoon, die in een grote supermarkt kunnen worden besteed. In 2016 zijn aan 266 huishoudens met kinderen in totaal 466 bonnen verstrekt. In 2017 kan voor een grotere groep mensen Zomerbonnen beschikbaar gesteld worden.

feb
28

Nieuwe website voor SUN Leiden

SUN Leiden heeft een nieuwe website. Hiermee introduceren we tevens een frisse, nieuwe huisstijl. Ook de content van de website is flink onder handen genomen. We hebben hiervoor dankbaar gebruik gemaakt van de waardevolle feed back van onze aanvragers. 

De website biedt uitvoerige informatie over de werkwijze en de criteria van ons noodfonds. Met het invullen van de zogeheten quickscan wordt nu snel duidelijk of een aanvraag voor financiële hulp gedaan kan worden. Een aanvraag voor een financiële bijdrage gaat vanaf heden volledig gedigitaliseerd. Het aanvraagformulier met bijlagen wordt digitaal verzonden. Na ontvangst worden de gegevens automatisch opgenomen in ons bedrijfssysteem.

Ook onze folder is volledig vernieuwd. Onze relaties zullen enkele exemplaren ontvangen.

De nieuwsbrief is een nieuw fenomeen voor SUN Leiden. Voortaan ontvangt u enkele malen per jaar onze nieuwsbrief. De medewerkers van hulpverlenende organisaties in Leiden, waarvan het emailadres bij ons bekend is ontvangen de nieuwsbrief automatisch. Afmelden voor deze nieuwsbrief kan altijd onderaan deze nieuwsbrief. Aanmelden voor de nieuwsbrief kan op de homepage van onze website.

feb
27

Nieuwe medewerker

Vanaf december 2016 is Maigreït Kruijer het bureau komen versterken, voor 10 uur per week. Maigreït heeft veel ervaring opgedaan in de jeugdzorg, ook op financieel vlak. Ze werkt samen met Hennie Korthof en hiermee is het bureau iedere werkdag bereikbaar.