Vul het aanvraagformulier hieronder zo compleet mogelijk in. Het is aan te raden om het formulier frequent tussentijds op te slaan met de knop 'Opslaan' helemaal onderaan. Zo gaan geen gegevens verloren en kunt u het aanvraagformulier later weer inladen en verder invullen.

Velden met een * zijn verplicht. Met de knop 'Versturen' verstuurt u de aanvraag naar Stichting Urgente Noden Leiden.

Type aanvraag

Noodfonds

Een eenmalige financiële bijdrage voor Leidse inwoners die in acute financiële nood zijn geraakt en die geen beroep (meer) kunnen doen op een (aanvullende) uitkering of enige andere regeling vanuit het Rijk of de gemeente. Voor mensen die in Voorschoten, Zoeterwoude, Oegstgeest en Leiderdorp wonen, kan een uitzondering worden gemaakt.

Sociaal leenfonds

Voor inwoners van Leiden die baat hebben bij een renteloze lening tot € 2.000,- (gezinnen tot € 3.500,-), bedoeld voor het oplossen of voorkomen van acute financiële nood, met als doel een perspectief te bieden op duurzame verbetering van de leefsituatie.

Supermarktbonnen

Voor cliënten, waaronder ook MKB-ondernemers en ZZP’ers kunnen vallen, in gemeente Leiden of één van de aangrenzende gemeenten, die als gevolg van ernstige financiële nood tijdelijk geen of weinig geld hebben voor levensmiddelen of andere eerste levensbehoeften. De bijdrage is 30 euro plus 10 euro voor elk extra gezinslid met een maximum van 100 euro.

Medewerker hulpverlenende organisatie
Persoonsgegevens cliënt
Persoonsgegevens partner
Adresgegevens
Thuiswonende kinderen
Inkomsten cliënt (netto per maand)

Aantal woorden: 0 (max. 250 toegestaan)

Uitgaven cliënt (per maand)

Aantal woorden: 0 (max. 250 toegestaan)

Schulden cliënt
Vermeld in ieder geval naam crediteur, hoogte schuld en hoogte daadwerkelijke aflossing
Inkomsten partner (netto per maand)

Aantal woorden: 0 (max. 250 toegestaan)

Uitgaven partner (per maand)

Aantal woorden: 0 (max. 250 toegestaan)

Hulpvraag
Optioneel een korte omschrijving van het gevraagde, zoals 'Koelkast'

Een uitgebreide en volledige onderbouwing is essentieel.

Aantal woorden: 0 (max. 500 toegestaan)

Bijlagen
Ondertekening
De aanvragende instantie verklaart dat:
16-01-2021
tussentijds
vul eerst de vereiste velden in:
  • e-mailadres hulpverlener
  • achternaam cliënt
  • geboortedatum cliënt
naar SUN Leiden