Nieuws

mei
01

Toename van het aantal gift aanvragen bij SUN Leiden in 2018

In 2018 zag de Stichting Urgente Noden Leiden (SUN Leiden) het aantal aanvragen ten opzichte van 2017 toenemen met 78, een stijging van 24%. Dit valt te lezen in het Jaarverslag van 2018.
Het lijkt erop dat hulpverleners SUN Leiden beter weten te vinden. Het gaat dan in het bijzonder om bewindvoerders en andere financiële hulpverleners enerzijds en de zorgaanbieders voor de WMO anderzijds.
 
SUN Leiden verleent al ruim 10 jaar financiële hulp aan inwoners van Leiden, die door omstandigheden in een noodsituatie zijn geraakt en die geen beroep meer kunnen doen (of nog geen beroep kunnen doen) op wettelijke voorzieningen. De financiële bijdrage betekent in veel gevallen een opstapje uit grote problemen.
 
De aanvragen die SUN Leiden ontvangt geven vaak complexe situaties weer. Hierbij komt duidelijk naar voren dat zelfredzaamheid van de inwoners weliswaar het streven is van het gemeentebestuur, maar lang niet alle inwoners kunnen zichzelf redden. Daarnaast missen deze inwoners een adequaat netwerk om een beroep op te kunnen doen. Dit alles kan ertoe leiden dat schulden hoog oplopen omdat hulp te laat ingezet kan worden.
 
In 2018 werd ruim 400 maal een beroep gedaan op SUN Leiden en er werd in totaal voor een bedrag van € 167.698,- aan giften verstrekt. Daarnaast werd € 31.500,- besteed aan de zomerbonnenactie, die jaarlijks samen met de Protestantse - en Rooms Katholieke Diaconie georganiseerd wordt. 810 huishoudens, die op het bestaansminimum leven, kregen in de zomervakantie een extra’tje voor levensmiddelen.