Nieuws

apr
16

Jaarverslag 2017 SUN Leiden beschikbaar

Stichting Urgente Noden Leiden heeft in het jaar 2017 326 aanvragen ontvangen ten behoeve van financiële ondersteuning van personen en gezinnen die in urgente nood verkeerden. Dat waren er vrijwel even veel als in 2016. Dit is te lezen in het zojuist verschenen Jaarverslag SUN Leiden 2017 def.pdf.

Van die 326 werden er 246 (75%) toegewezen. Het aantal toekenningen is exact gelijk aan het vergelijkbare getal over 2016. Het toegekende bedrag aan giften bedroeg € 115.174,-. Van de aanvragen werd 7,7 % door de aanvragende instantie ingetrokken, 4,3 % werd doorverwezen naar een andere hulpinstantie en slechts 5,8% werd afgewezen. Nog 6,7% waren in behandeling en zijn meegenomen naar 2018.  Ca. 85% van de aanvragen waren ten behoeve van inwoners van de gemeente Leiden, daarnaast kwamen aanvragen binnen uit de gemeenten Leiderdorp, Oegstgeest, Zoeterwoude, Voorschoten, Katwijk en Alphen aan de Rijn.

Bijna 23% van de aanvragen was afkomstig van de Sociale Wijkteams in Leiden. Andere grote aanvragers waren de GGZ-instellingen (14%).

Als wordt gekeken naar de aard van de problematiek die tot een aanvraag leidt consteren we in 2017 een sterke toename van aanvragen die voortkomen uit problemen als gevolg van schulden (van 23 naar 32%) en van aanvragen ten behoeve van medische kosten (van 12 naar 23%).

In 2017 werd voor de tweede maal een Zomerbonnenactie (in plaats van de traditionele Kerstactie) gehouden. Het gaat hierbij om tegoedbonnen van € 10 per persoon, die in een grote supermarkt kunnen worden besteed. In 2017 zijn aan 800 huishoudens met kinderen in totaal 3.000 bonnen verstrekt.